nieuws

Jonge Belg ziet niets in bouw

bouwbreed Premium

brussel – De Belgische arbeidsmarkt, en vooral de bouwsector, bevat tal van paradoxen. Duizenden werkaanbiedingen in bouwbedrijven raken maar niet ingevuld, terwijl de werkloosheid in de bouw de 20.000 heeft overschreden.

Nauwelijks 40 procent van de jonge afgestudeerden van de bouwberoepsscholen kiest daadwerkelijk voor een baan in de bouw.

Vooral de geringe aantrekkelijkheid van de bouwberoepen bij de jeugd blijkt de belangrijkste reden van het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de bouwsector. Dat zegt de Belgische aannemersorganisatie “Confederatie Bouw” in het jaarverslag over 2005.

De Belgische bouw noteerde vorig jaar een groeicijfer van 5,4 procent en het aantal bouwvergunningen steeg met 14 procent tot 60.000 in vergelijking met 2004. Toch ging vorig jaar een recordaantal van 1067 bouwbedrijven failliet. Voor de hand liggende vraag: hoe kan dat in een sector die vorig jaar dergelijke goede prestaties heeft afgeleverd?

Voorzitter Dirk Cordeel van de Confederatie Bouw heeft een simpele verklaring voor dit fenomeen: “Oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland, vooral sinds de opening van de grenzen met Centraal- en Oost-Europa in 2004.” Cordeel:” Wij constateren dat de toename van de activiteit in de bouw niet meer zoals vroeger voor meer werkgelegenheid zorgt, tenminste niet voor meer officiële tewerkstelling.” De cijfers bewijzen volgens hem overduidelijk dat de Belgische bouwbedrijven steeds nadrukkelijker concurrentie ondervinden van goedkoop werkende arbeidskrachten uit Centraal- en Oost-Europa. Deze goedkope arbeidskrachten komen bovenop het leger zwartwerkers in de sector, waarop moeilijk een juist cijfer valt te plakken, maar dat voor héél België al gauw enkele tienduizenden groot is. Cordeel: “Bij de goedkope arbeidskrachten uit Centraal- en Oost-Europa gaat het niet langer om illegale klussers die bij half België een vloer of plafond komen aanleggen. Er is sprake van een goed georganiseerd geheel. Er zijn ook grote bouwbedrijven uit genoemde delen van Europa actief in België.”

Cordeel wijst op ramingen die het aantal Polen in de Belgische bouw op minstens 50.000 ramen, maar volgens andere schattingen zijn het er intussen tussen de 70.000 en 90.000.

Toch wil Cordeel de Polen niets in de weg leggen: “Ze zijn méér dan welkom, maar dan wel op een eerlijke manier. Dat wil zeggen tegen wettelijke minimumlonen en met alle verplichtingen en voordelen die ook voor Belgische bouwvakkers gelden.”

De Confederatie Bouw wil wel dat de federale overheid de bouw op dezelfde manier behandelt als andere sectoren als het erom gaat zich te wapenen tegen de buitenlandse concurrentie. Dit betekent dat de Confederatie Bouw meent aanspraak te kunnen maken op fiscale maatregelen, zoals een lineaire lastenverlaging of een verlaging van de lasten op overuren zoals de overheid die wel voor andere sectoren heeft toegepast. Cordeel: “Ook wij hebben – zoals de exportsectoren – af te rekenen met scherpe buitenlandse concurrentie. Daarom is het onaanvaardbaar dat de bouw niet op gelijke manier wordt behandeld als andere exportsectoren.”

Eind 2005 telde de bouw in België 192.000 werknemers, één van de hoogste aantallen van de afgelopen 25 jaar. Vóór de economische crisis, die de bouw in het begin van de jaren tachtig zeer zwaar heeft getroffen en die in enkele jaren leidde tot een verlies van 100.000 banen, telde de bouw nog 250.000 werknemers voor een productie die ver beneden het huidige volume lag. In die context is het normaal dat de huidige gebruiksgraad van de productiecapaciteit bijzonder hoog ligt. Volgens de opgaven van de aannemers bedraagt die gebruiksgraad zowel voor het personeel als voor het materieel momenteel 85 procent tegenover een gemiddelde van 75 procent voor het geheel van de afgelopen tien jaar.

Recordaantal van 1067 bedrijven failliet

Reageer op dit artikel