nieuws

Ingenieurs stoppen vernuft in membraan

bouwbreed Premium

rotterdam – Ingenieuze membraantechnologie is bekroond als Vernufteling van het jaar. DHV en Witteveen + Bos delen de eerste plaats in de wedstrijd georganiseerd door vakblad De Ingenieur.

De wedkamp Vernufteling van het jaar geniet grote populariteit bij de ingenieursbureaus.

Dit keer boog de jury zich over achttien inzendingen. Variatie volop. Van de lonende inzameling van urine en ondergrondse polders tot de gelijmde staalprofielen voor Rijkswaterstaat in Utrecht. Niets echter dat volgens de jury kon tippen aan de slimme membranen. Waarom? “De inzendingen zijn innovatief, duurzaam en van groot maatschappelijk belang”.

DHV en Witteveen + Bos krijgen hun prijs tegen het decor van de aan te scherpen eisen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. Veel van de huidige zuiveringen voldoen niet aan de voorwaarden van de Europese kaderrichtlijn Water, die in 2015 van kracht wordt. Het Centraal Plan Bureau schat dat de noodzakelijke opwaardering van de installaties 600 miljoen euro aan investeringen met zich mee brengt. Als de vernuftige vondsten van de beide ingenieursbureaus toepassing krijgen, kan het bedrag een flink stuk naar beneden worden bijgesteld.

Rioolwater wordt in Nederland in drie grote stappen gereinigd: verwijdering grove delen, behandeling met bacterievlokken in de bioreactor en scheiding van de vlokken in de nabezinktank. Omdat niet alle deeltjes en bacteriën even goed neerslaan, blijft altijd wat slib achter in het op het wateroppervlak te lozen effluent. DHV en Witteveen + Bos bedachten oplossingen om efficiënter dan tot dusverre het water in de laatste fase te reinigen met behulp van membraantechnologie. Dat in de wetenschap dat membranen duur zijn, veel energie vragen en bovendien ook nog de vervelende eigenschap hebben te kunnen verstoppen.

Witteveen + Bos ontwierp een – in Heenweg te bewonderen – hybride systeem dat de wateraanvoer als uitgangspunt neemt. In 95 procent van de tijd is sprake van een droogweerafvoer. Waarom dan een duur membraan aanbrengen dat slechts af en toe geheel wordt gebruikt? Waterschap Hollandse Delta kan uitstekend uit de voeten met een 70 procent kleiner membraan. Tijdens de pieken worden de nabezinktanks weer ingezet. Gevolg: de investeringen kunnen met tot een derde beperkt worden.

DHV richt zijn pijlen op het vooral toch maar schoon houden van de membranen. Daardoor vermindert de storingsdruk en dalen de energiekosten. Slim plaatsten de Amersfoorters in de voorbehandelingsfase een extra rooster met gaatjes ter grootte van slechts 1 millimeter. Extra aandacht werd geschonken aan de biologische omstandigheden. Want bij een te veel of een te weinig aan zuurstof treden al snel verstopte poriën op. Brutaal maken de DHV�s gebruik van bacterievlokken die voor het membraan zorgen voor beschermende koekvorming.

Reageer op dit artikel