nieuws

Iedereen rijk

bouwbreed

Bij de PvdA is je aow-uitkering in de toekomst gegarandeerd. Elk jaar deel je in de welvaartsontwikkeling, want de uitkering is gekoppeld aan de door loonontwikkeling. En wat het mooiste is: we kunnen het betalen zonder dat iemand erop achteruit gaat. Zelfs de rijke aow�ers niet. Het eerste wat ik dacht toen ik het hoorde, […]

Bij de PvdA is je aow-uitkering in de toekomst gegarandeerd. Elk jaar deel je in de welvaartsontwikkeling, want de uitkering is gekoppeld aan de door loonontwikkeling. En wat het mooiste is: we kunnen het betalen zonder dat iemand erop achteruit gaat. Zelfs de rijke aow�ers niet.

Het eerste wat ik dacht toen ik het hoorde, Jacobse en Van Es

zijn weer terug. De Tegenpartij met PvdA-partijleider Bos en kamerlid Crone in de rol van de illustere types die destijds door Koot en Bie werden neergezet. Kon je er toen om lachen, nu moeten we de uitspraken serieus nemen. Bos nam in april van

dit jaar een voorschot op het verkiezingsprogramma door aan te kondigen dat ouderen in de toekomst ook moeten gaan meebetalen aan de aow. Dit is overigens ook nu al beperkt het geval, omdat de door premies op te brengen inkomsten van het aow-fonds zijn begrensd en worden aangevuld uit de algemene middelen van het Rijk. De stelling van Bos lokte – voorspelbaar – veel verzet op, onder meer bij voormalig PvdA-prominent Van Dam. Bos werd uitgedaagd concreter te worden in zijn plannen. Hij bleek voor het meebetalen rijke ouderen op het oog te hebben.

Rijk is in die visie iedereen die een eigen pensioen van 800 of meer euro in de maand ontvangt. De helft van de gepensioneerden dus. Het is maar wat je rijk noemt. Het komt al aardig in de buurt van de bekende leus van De Tegenpartij, iedereen rijk.

Bos heeft door zijn optreden niet alleen zijn partij, maar ook de politiek in ruimere zin een slechte dienst bewezen. Na de lawine van kritiek werden tal van verklaringen afgegeven die moeten suggereren dat er eigenlijk weinig aan de hand was. Dat de rijke ouderen volgens de definitie van Bos er tot 16 procent op achteruit zouden gaan, zoals minister Zalm zei, trachtte hij te pareren met de mededeling, dat deze rijken hoogstens een jaar of vijftien in plaats van 2 procent er anderhalf op vooruit zouden gaan. Ook overigens werd de verdediging getypeerd door afleidingsmanoeuvres, zoals de verwijzing naar de bevriezing van de uitkeringen in de afgelopen jaren. Gek genoeg worden deze dan weer niet teruggedraaid als het Bos het voor het zeggen krijgt.

De PvdA heeft kennelijk weinig opgestoken van de desastreuze verkiezingsuitslag van het CDA toen deze partij de aow ter discussie stelde. Blijkbaar is men ook van mening, dat ze in de landen om ons heen waar gekozen is voor een geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd niet goed bezig zijn. Maar bovenal is toch de vraag waarom de kiezers zo dom worden verondersteld, dat zij niet door hebben wat de werkelijke betekenis is van een voorstel.

Nog gekker is natuurlijk dat de discussie die nu woedt, duidelijk maakt, dat de voorstellen niet eens zijn uitgewerkt en dus ook niet zijn afgewogen tegen alternatieven, zoals het langer doorwerken. Ook daarvoor zijn de geesten niet rijp. Onderzoek maakte deze week duidelijk dat een meerderheid van de werknemers voor het vijfenzestigste jaar zou willen stoppen. Werknemers in de bouw geven daarbij de toon aan met een verwijzing naar de zwaarte van het werk. Inderdaad zou er veel te zeggen zijn voor een gedifferentieerde leeftijd naar keuze. Dat zou zelfs voor de aow-leeftijd kunnen gelden. Alleen zal dit wel betekenen eerder met pensioen, dan een lagere uitkering. Het is een alternatief dat waarschijnlijk ook niet bekeken is.

De reacties van de kiezers in de peilingen van het stemgedrag zijn een vingerwijzing voor de door Bos geopperde plannen. Voor het oplaten van een proefballon is de reactie van de rijken heftig en duidelijk.

Reageer op dit artikel