nieuws

Honderd notas basis voor besluit Noordvleugel

bouwbreed

den haag – Het kabinet heeft de beschikking over 107 rapporten met betrekking tot de megaprojecten in de Noordvleugel. Onderzoek maakt een besluit beter te verdedigen, maar de beslissing wordt niet makkelijker.AANHEF_SUB:beschouwing

Ingrid Koenen

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) zette op een rij welke studies zijn uitgevoerd en stuurde het overzicht afgelopen week naar de Tweede Kamer. Het werd een indrukwekkende stapel van 107 rapporten. Zij vormen de basis voor besluiten over de A6/A9, Zuidas, Schiphol, Zuiderzeelijn en openbaar vervoer naar Almere. Binnenkort hakt het kabinet de knopen hierover door.

Met de onderzoeken in de hand zal de minister de uitkomsten verdedigen. Ze zal ernaar verwijzen in de Tweede Kamer, in gesprekken met belanghebbenden en op verkiezingsbijeenkomsten. Hoe groter het project hoe meer onderzoek, lijkt het devies.

Die dikke stapel rapporten maakt het niet makkelijker de politieke knopen door te hakken. Politiek is emotie; kiezers, belangengroepen en lobby�s spelen daarin een doorslaggevende rol. Kosten en zakelijke motieven zijn van ondergeschikt belang. Dat maakt de uitkomst van het politieke proces zo onvoorspelbaar.

Bij infrastructuur wegen de kosten per definitie niet op tegen de baten. Hier spelen motieven als milieu, files, luchtkwaliteit en leefbaarheid een rol. Waarden die moeilijk in geld zijn uit te drukken en die voor iedereen verschillend wegen.

Zakelijk gezien lijkt het makkelijk kiezen tussen de varianten voor de A6/A9; het belang van duizenden omwonenden versus een stukje natuur. Een tunnel schaadt de natuur nauwelijks en lost meer files op, tonen rapporten aan. Terwijl de kosten nauwelijks hoger zijn dan het alternatief dwars door Amsterdam-Zuidoost. Andere onderzoeken gaan over risico�s, varianten, geluid en veiligheid.

Het gevoel van urgentie is groot en daarom zal nog voor de zomer een besluit vallen over de ontsluiting van Almere in relatie tot de toekomst van Schiphol en de Zuidas. Politiek trekt niemand in twijfel dat er een oplossing moet komen voor het snelgroeiende Almere. De stad heeft zelfs al gedreigd met een bouwstop als het Rijk niet snel met geld over de brug komt. Begerig kijken de lokale politici naar de miljarden van de Zuiderzeelijn.

Recent merkte VVD-prominent Pieter Hofstra terecht op dat de beslissing over de infrastructuur rond Almere twintig jaar te laat komt. Het Rijk is weer in de val gelopen eerst woningen uit de grond te stampen om vervolgens te constateren dat de omliggende infrastructuur daar niet op is berekend.

Reageer op dit artikel