nieuws

Herboren Groep Midden Betuwe legt lat hoger Zeven zekerheden GMB

bouwbreed

opheusden – Groep Midden Betuwe (GMB) spant zich in om bouwkwaliteit naar een hoger plan te tillen. Het vierhonderd medewerkers sterke bouwbedrijf verplaatst zich meer dan ooit in de belangen van zijn klanten.

Directeur Gerrit-Jan van de Pol realiseert zich drommels goed welke effecten de bouwfraudeaffaire heeft. “Uit de opschudding en beroering is iets nieuws opgebloeid”, zegt hij. “Er is een nieuw elan ontstaan, waarvan innovatie de drijvende kracht is.”

Tijdens een door GMB georganiseerd klantendebat keek Van de Pol terug op het recente verleden. Op de aantijgingen van fraude reageerde de bouwsector met lagere prijzen, meer juristen en snijden in de kosten. Uit overlevingsdrang. “En als dan weer eens iets zogenaamd niet goed was opgeschreven in het contract, stuurden we de rekening voor meerwerk. Na een jaar of twee kwamen de aannemers tot de conclusie: dit kan zo niet verder.”

Professionalisering

Volgens Van de Pol, die ook lid is van de Regieraad, verkeert de sector sindsdien in een boeiend proces van vernieuwing. Zowel de bedrijven als hun opdrachtgevers bezinnen zich op hun positie en formuleren opnieuw de gewenste kwaliteitseisen.

“Waar het om gaat is dat we met ons allen vorm geven aan de professionalisering van de branche. In een samenwerking die gebaseerd is op transparantie en wederzijds vertrouwen. Met elkaar kunnen we een kwaliteitsslag maken”.

GMB gaf vorige zomer met brainstormsessies in het eigen bedrijf de aftrap van het nieuwe denken. In de herfst volgde de uitwerking van de ideeën. Er kwamen vragen aan de orde als welk profiel wil GMB eigenlijk hebben? Hoe spelen we het beste in op de belangen van onze klanten? Soms spatten in de discussies de vonken eraf.

Begin november toetste de bouwer intensief zijn gedachten in klantenpanels. Uitkomst: afspraak is afspraak. Klanten hebben immers een gloeiende hekel aan nagekomen rekeningen. Later die maand zaten de eigen medewerkers in panels bijeen. De vraag daarbij luidde: Hoe om te gaan met de geventileerde visies van de klanten?

Nog net voor de jaarwisseling stond GMB�s nieuwe aanpak op papier. De plannen werden begin dit jaar voorgelegd aan de klanten, waarna de conceptuele uitwerking volgde. De presentatie van het nieuwe blad GMB.Sure, personeelsdagen en een klantendebat markeren deze maand de wedergeboorte van de onderneming.

Geïntegreerd

Van de Pol voorziet op de langere termijn een toename van de geïntegreerde contracten. “De verhouding tussen prijs en kwaliteit wordt maatgevend. Maak een goed plan van aanpak, kijk naar de levensduurkosten en heb oog voor de omgeving. Ook de kwaliteit van de medewerkers is van belang. Met het samenwerken in de keten verandert het bouwprocesmodel. De verhouding met zowel ingenieursbureaus als leveranciers wijzigt.” GMB kiest ervoor structureel gebruik te maken van klantenpanels. De nieuwe werkwijze is gebaseerd op transparantie, vertrouwen en waarmaken.

Houvast bieden, wat Van de Pol noemt, de zeven zekerheden van GMB. Vanwege de behoefte aan opdrachtnemers die in een vroeg stadium meedenken, biedt het bedrijf een aanpak die is gebaseerd op de waardeketen. Niet meer snel bouwen en dan weghollen, maar meehelpen de kosten ook op de langere termijn aantrekkelijk te houden.

1. Waardeketenaanpak

2. Budget Grip

3. Stop- en Go-communicatie

4. Project Risico Analyse

5. Omgevingsinteractie

6. Klantgedreven Evaluatie

7. Maatwerkgarantie

Reageer op dit artikel