nieuws

Heerhugowaard stapelt infrastructuur

bouwbreed

haarlem – De doorgaande verbindingen in Heerhugowaard moeten worden gebundeld. Het gaat om de spoorlijn, de Westtangent en de N242. Op die manier wordt ruimte vrijgespeeld om stedelijke woonvormen en voorzieningen toe te voegen.

De bundeling van verkeersstromen brengt de drie bestaande ruimtelijke barrières terug tot één. De Noord-Hollandse Task Force Ruimtewinst heeft zich gebogen over de ruimtelijke chaos in Heerhugowaard en is tot een advies gekomen. Het beantwoordt aan de doelstelling van het vorig jaar geïnstalleerde gevarieerde gezelschap van deskundigen, dat als taak heeft mee te denken over vraagstukken van stedelijke verdichting in Noord-Holland.

Heerhugowaard worstelt met de vraag wat te doen met het stationsgebied. Eén van de wensen is een stedelijke verbinding te creëren tussen het station en het stadshart. Verder bestaat behoefte aan een visie op de strook grond die ligt tussen de provinciale weg en de Westtangent. Wellicht helpen private initiatieven bij de ontwikkeling daarvan. Maar om die te kunnen begeleiden, heeft de gemeente voor dit gebied wel eerst een toekomstvisie nodig, weet ze.

Het voorstel is nu de Westtangent en de N242 te verplaatsen door ze als viaduct boven het spoor aan te leggen. Dat resulteert in een bouwwerk van 2 kilometer lang en meer dan 20 meter hoog.

Ter hoogte van het station komt ruimte voor een stedelijke toevoeging, waarbij vooral wordt gedacht aan appartementen, voor ouderen en jongeren. Deze kunnen komen boven de publieke voorzieningen die ter plaatse bedacht zijn.

Forse ingreep

Hoewel het om een forse ingreep gaat, is het uitgangspunt toch de huidige karakteristieken van Heerhugowaard te koesteren en alleen in de kernzone bij het station de kansen te pakken om de gewenste verstedelijking vorm te geven.

De bundeling van de infrastructuur is al langer een wens in Heerhugowaard. De gemeente stelt dat de Task Force goed werk heeft verricht, omdat er innovatieve en creatieve oplossingen zijn voorgelegd. Maar het gaat slechts om een denkrichting, de gemeente moet er nog verder mee aan de slag.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels