nieuws

Goede infrastructuur motor Duitse economie

bouwbreed

berlijn – Duitsland pompt tot 2009 jaarlijks 9 miljard euro in de verbetering van zijn wegennet. Infra-minister Wolfgang Tiefensee ziet de geldstroom als een sterk signaal aan de bouwsector om vertrouwen te hebben in solide marktkansen.

Het ministerie voor Verkeer, Bouw en Stadsontwikkeling waarover Tiefensee de scepter zwaait is verantwoordelijk voor 53 procent van alle investeringen van de Duitse rijksoverheid. Het geld is volgens hem niets meer of minder dan de ruggengraat voor groei en werkgelegenheid.

Bovenop de 9 miljard euro voor de nationale verkeersinfrastructuur besteedt zijn departement jaarlijks 1,4 miljard euro aan het energievriendelijker maken van gebouwen. Nog eens 1,4 miljard euro vloeit naar oplossingen voor gemeentelijke verkeersknelpunten, een half miljard euro staat gereed voor stadsontwikkelingen. Voor het nog steeds zwaar aangeslagen oosten van het land put Tiefensee uit een subsidiepot van waaruit jaarlijks 600 miljoen euro te verdelen is.

“Alleen al met het programma voor energetische gebouwensanering stellen we tot 2009 een bedrag beschikbaar van 5,6 miljard euro. Dit geld wordt goed ingezet, want daardoor komen investeringen los ter waarde van 25 miljard euro. Bij de realisering van het programma ontstaan naar verwachting ruim een half miljoen arbeidsplaatsen. Vooral de afgelopen jaren zwaar getroffen kleine en middelgrote bedrijven profiteren.”

Minister Tiefensee ziet Duitslands hoogwaardige infrastructuur als de motor van de economie. “We zijn getuige van een explosief groeiende logistiek. Circa 2,7 miljoen mensen vinden werk in de mobiliteitssector en hun aantal neemt alleen nog maar toe. Kijk naar de ontwikkeling van onze zeehavens, die jaar op jaar met geweldige sprongen vooruit gaan. We zullen onze miljarden verstandig, knelpunten weghalen en de verbindingen met de zeehavens nog beter maken.”

Speciale aandacht is volgens Tiefensee nodig om de verloedering in de steden een halt toe te roepen. “In sommige delen van steden is een en ander uit het lood geslagen. We moeten goed analyseren wat daar fout gegaan is. Wij geen brandende voorsteden. We mogen onze ogen niet sluiten voor de problemen. De positieve sfeer van het huidige wereldkampioenschap voetbal kan tot voorbeeld dienen voor hoe we met elkaar om kunnen gaan”.

Van de 546 miljoen euro die Tiefensee steekt in stadsontwikkeling verwacht de minister een sneeuwbaleffect. Volgens het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek (DWI) zorgt elke 100 miljoen van staatszijde door de co-financiering van deelstaat en gemeente plus de private investeringen voor een financiële impuls ter waarde van een miljard euro.

Reageer op dit artikel