nieuws

Gezuiverd proceswater slachterij voldoet aan normen drinkwater

bouwbreed Premium

leeuwarden – Gedeputeerde Staten van Friesland hebben een subsidie van 150.000 euro toegekend aan de ontwikkeling van een pilotinstallatie in een kippenslachterij, waarmee een gesloten waterhuishouding wordt getest. Het gaat om een zogenoemde decentrale waterzuivering.

Bij decentrale waterzuivering vindt de zuivering van het proceswater in het bedrijf zelf plaats in plaats van in een centrale zuiveringsinstallatie. Met het project is een totale investering van ruim een miljoen euro gemoeid. De uitkomsten van het pilotproject worden gebruikt om op �full scale� een installatie te ontwikkelen. Behalve de toepassing in de voedingsmiddelenindustrie zijn er mogelijk ook marktkansen bij wasserijen.

Sinds 1 januari 2006 is de Europese regelgeving zodanig aangepast dat hergebruik van proceswater in het directe productieproces van voedingsmiddelen mogelijk is.

Perspectief

Mede daardoor lijkt het toepassen van een gesloten waterhuishouding in de voedingsmiddelenindustrie perspectiefvol. Ook andere factoren spelen een rol; de aanscherping van milieueisen, de hogere eisen aan voedselveiligheid en een besparing in de bedrijfsvoering.

Het innovatieve van het project schuilt zowel in het zuiveringsproces als in de apparatuur. De apparatuur is dusdanig geperfectioneerd, dat het gezuiverde proceswater van de slachterij voldoet aan de normen van het drinkwaterbesluit en kan worden hergebruikt. In het zuiveringsproces wordt slibophoping voorkomen, zodat de membranen (filters) minder vaak gereinigd hoeven te worden.

De spin-off voor Friesland is onder meer gelegen in de vestiging van Vitens Industriewater in Leeuwarden en additionele omzet en werkgelegenheid, die worden geschat op minimaal 13 miljoen euro en vier fte. Ook zijn er mogelijke exportkansen. Behalve economische effecten zijn er ook positieve milieueffecten, waaronder afname van grondwatergebruik, afvalwaterlozing, slibproductie, CO2-uitstoot en minder gebruik van chemische hulpstoffen.

Reageer op dit artikel