nieuws

Fosag richt pijlen op Rijkswaterstaat

bouwbreed

gouda – Fosag keert zich tegen het aanbestedingsbeleid van Rijkswaterstaat. Volgens de werkgeversorganisatie van schilders-, metaalconserverings- en glaszetondernemingen dwingt het beleid mkb-bedrijven in de rol van onderaannemer.

Eerder al hekelden MKB-Nederland en werkgeverskoepel VNO-NCW het aanbestedingsbeleid van Rijkswaterstaat. De kritiek richt zich met name op het clusteren van opdrachten door Rijkswaterstaat. De dienst is daartoe overgegaan om een inhaalslag te kunnen maken in het onderhoud aan de Nederlandse infrastructuur.

Volgens de Fosag zijn vooral de metaalconserveringsbedrijven de dupe van de omslag. Voor metaalconserveerders, die onderhoud verrichten aan bruggen, is Rijkswaterstaat de belangrijkste opdrachtgever.

“De situatie die nu ontstaat is dat Rijkswaterstaat geen aanbesteding uitschrijft voor één brug over één kanaal, maar voor alle bruggen. Daarmee zijn fikse bedragen gemoeid. Het midden- en kleinbedrijf staat op deze manier nagenoeg buitenspel”, aldus Fosag in haar verenigingsblad Actueel.

Het mkb kan volgens de werkgeversorganisatie niet aan de eisen van Rijkswaterstaat voor grote contracten voldoen. Zo wordt onder meer een gemiddelde omzet in de laatste drie jaar van 15 miljoen euro geëist. Verder verlangt Rijkswaterstaat van opdrachtnemers dat zij in de laatste vijf jaar zeker voor 8 miljoen euro aan grond- en waterwerken hebben gefactureerd.

Ook de invoering van prestatiebestekken nekt veel kleinere metaalconserveringsbedrijven, aldus de Fosag. “De opdracht is globaal en het is aan de opdrachtnemer om het onderhoudsplan zelf in detail uit te werken. Maar wel met dien verstande dat de ondernemer voor vijf tot tien jaar verantwoordelijk is voor de opdracht en vooral zelf de financiële risico�s draagt.”

Voor veel ondernemingen zal de rol van onderaannemer resten, vreest de Fosag. Met als gevolg een mogelijke omzetdaling van tien procent, zo berekende VNO-NCW. Twee weken geleden toog een delegatie van de Fosag naar Den Haag om de kritiek kenbaar te maken bij kamerleden van het CDA. Fosag-voorzitter Jan van Walsem heeft aangegeven zo nodig minister Peijs (verkeer en waterstaat) zelf te benaderen. De lobby van de werkgeversorganisatie maakt onderdeel uit van een bredere campagne die MKB-Nederland en VNO-NCW al enige tijd samen voeren tegen het aanbestedingsbeleid van Rijkswaterstaat.

Reageer op dit artikel