nieuws

Forse boete op onderhandse asbestgunning BAM

bouwbreed Premium

den haag – De Nederlandse overheid loopt het gevaar een boete van één miljoen euro te moeten betalen als ze de werkzaamheden aan de asbestwegen in Harderwijk toch aan BAM Wegen gunt.

In maart bepaalde de kortgedingrechter in Den Haag al dat de aanbesteding van de asbestwegen niet correct was verlopen, maar de provincies Overijssel en Gelderland en het ministerie van VROM weigerden de opdracht opnieuw aan te besteden.

Voor de sanering van de asbestwegen in Goor en Harderwijk hebben de provincies Gelderland en Overijssel van VROM een subsidie van 47 miljoen euro gekregen. Ze gunde de opdracht voor het afgraven van de asbestwegen in Harderwijk aan BAM Wegen. Het bedrijf Heijmans Infrastructuur spande tegen deze beslissing een kort geding aan. Volgens Heijmans hadden BAM en andere inschrijvers geen Model K-verklaring ingestuurd, terwijl dat wel had gemoeten.

De rechter bepaalde in dit kort geding dat de staat de lopende aanbestedingsprocedure moest afbreken. De provincies besloten echter toch met BAM Wegen door te gaan, omdat Heijmans haar bezwaren tegen de gunning inmiddels had ingeslikt.

Kortgedingrechter mr. E. van Rens besluit nu in haar tweede vonnis dat de overheid niet meer de vrijheid heeft om de opdracht aan BAM te gunnen. “De Staat handelt – door bij zijn voornemen te blijven om aan BAM het werk te gunnen – in strijd met het systeem, het doel en de strekking van het aanbestedingsrecht.”

De voorzieningenrechter veroordeelt de Staat tot de betaling van een boete van één miljoen euro indien ze de opdracht voor de sanering van de asbestwegen alsnog aan BAM geeft. Ze laat in haar uitspraak wel de mogelijkheid open dat deze boete in eventuele vervolgprocedures verlaagd wordt.

Deze nieuwe rechtszaak over de sanering van de asbestwegen was aangespannen door een combinatie van bouwondernemingen, die ook hadden ingeschreven op de opdracht. Zij hadden er volgens de kortgedingrechter terecht op gerekend dat de staat de werkzaamheden in Harderwijk na het eerste vonnis opnieuw zou aanbesteden.

Reageer op dit artikel