nieuws

FNV Bouw wil graag in gesprek met Fosag over visie onderwijs

bouwbreed

De berichten in Cobouw van 9 mei en 23 mei 2006 over de visie van Fosag op het beroepsonderwijs verschillen fors. Zó fors, dat ik me afvraag welk bericht nu het juiste is. Of is het denken van Fosag flink opgeschoven? Hoe dan ook, FNV Bouw praat er graag over. Aad Buller van Fosag zegt […]

De berichten in Cobouw van 9 mei en 23 mei 2006 over de visie van Fosag op het beroepsonderwijs verschillen fors. Zó fors, dat ik me afvraag welk bericht nu het juiste is. Of is het denken van Fosag flink opgeschoven? Hoe dan ook, FNV Bouw praat er graag over. Aad Buller van Fosag zegt dan wel in Cobouw dat FNV Bouw een gesprek afhoudt, maar de secretaresses van beide organisaties zijn er inmiddels gelukkig in geslaagd om een afspraak te organiseren.

Mijn reactie op het eerste artikel verscheen in Cobouw van 19 mei. Ik liep toen te hoop tegen het voorstel om leerling-werknemers voortaan geen loon meer te betalen, maar ze onder de noemer van stage 3 dagen in de week te laten werken bij een schildersbedrijf. Een moderne vorm van slavernij. Over het vergroten van de kwaliteit van de beroepsopleiding repte Fosag met geen woord. Dáárover gaat echter de brief van Aad Buller van 23 mei in Cobouw. Na lezing van dat artikel ben ik nog maar eens in het Giotto-rapport gedoken, gemaakt in opdracht van Fosag. Ik heb gezocht en gezocht naar het woord �kwaliteit� in relatie tot de opleiding van leerling-werknemers. Helaas. Het rapport gaat over financieringsvormen, kostenvergelijkingen en voorstellen tot kostenbesparingen, waarbij overigens verkeerde berekeningen het uitgangspunt vormen. Tot mijn vreugde lees ik echter in Cobouw dat de visie van Fosag breder gaat dan alleen besparingen. Fosag onderschrijft het voorstel van FNV Bouw om de leerling centraal te stellen en bij de aanvang van de opleiding een persoonlijk opleidingsplan te maken. Ook goede leerlingbegeleiding krijgt nu steun van Fosag. Dat is winst. Het staat alleen wel op gespannen voet met het eerdere Fosag-voorstel om elke leerling 3 dagen in de week als �stage� bijna gratis te laten werken bij een schildersbedrijf. Voor de verklaring kijk ik dan ook uit naar onze afspraak. In dat gesprek zal FNV Bouw het persoonlijke opleidingsplan voor elke leerling-werknemer centraal stellen. Tenslotte moet het de schildersbedrijfstak te doen zijn om de kwaliteit van de dienstverlening aan opdrachtgevers. Dat kan niet zonder goed opgeleide werknemers. Ondernemers hoor ik wel eens zeggen: �de werknemers zijn het kapitaal van mijn onderneming.� Aan Fosag om deze mooie woorden in daden om te zetten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels