nieuws

Effecten vergrijzing veel groter dan hoge olieprijzen

bouwbreed Premium

amsterdam – De bouw kan zich beter druk maken over demografische ontwikkelingen dan over de hoge energieprijzen. Dat vindt directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.

“Dure energie heeft op de langere termijn zeker effect. Verlies echter niet uit het oog dat door hoge prijzen een nieuwe vraag ontstaat. Als de prijzen op het huidige hoge niveau blijven, dan zijn windparken rendabel. Als energie veel kost, krijgen we behoefte aan extreem zuinige auto�s”.

Op het congres van Euroconstruct in Amsterdam benadrukte Van Hoek dat de ontwikkelingen op het gebied van de bevolkingsopbouw veel ingrijpender zullen zijn dan de gevolgen van de dure olie. “Ik maak me meer zorgen over de demografische ontwikkeling, over de vergrijzing van de bevolking. Het heeft geweldige gevolgen als minder mensen gaan werken. Je krijgt dan minder transport en minder congestie. Minder opstoppingen. Het is de vraag of de huidige groei in de bouw er over twintig tot dertig jaar nog is. Dat is een serieus probleem. Een vraag voor de aannemers: in welke markten moet je dan wezen?”

Volgens Patrick de la Morvonnais van het Franse onderzoeksinstituut Bipe zijn de op handen zijnde demografische veranderingen razend moeilijk te vertalen naar de gevolgen voor de bouwsector. “In brede kring wordt de behoefte aan meer woonruimte onderschat, ook al daalt het aantal mensen. Altijd weer onderschatten we ook de effecten van de migratie. Zowel binnen landen zelf als over de grenzen heen. De demografische ontwikkeling is veel complexer dan op het eerste gezicht lijkt”.

Het maken van prognoses wordt volgens De la Morvonnais verder bemoeilijkt door de schoksgewijze manier van de veranderingen. “De trends zijn nooit geleidelijk. Trekken straks de ouderen massaal naar comfortabele flats in de centra van onze steden? Zeker is in ieder geval dat niet alle trends negatief zijn voor de bouwnijverheid”.

Reageer op dit artikel