nieuws

Ede zoekt 200 miljoen euro voor verdiepte aanleg spoor

bouwbreed Premium

ede – De gemeente Ede gaat alles op alles zetten om de 200 miljoen euro bij elkaar te krijgen die nodig is voor de verdiepte aanleg van de intercityspoorlijn Arnhem-Utrecht. De lijn doorsnijdt de stad.

Uit een haalbaarheidsstudie van spoorbeheerder ProRail blijkt dat de verdiepte aanleg mogelijk is voor 200 miljoen euro. De voorkeur van de gemeente gaat sterk uit naar deze duurste variant, omdat dan geen tunnels of viaducten over het spoor nodig zijn.

“Door het spoor verdiept aan te leggen kunnen we de bouwplannen voor de Edese spoorzone en het Enka-terrein op een kwalitatief hoogwaardig niveau realiseren. Anders blijft de spoorlijn altijd een barrière vormen”, zo licht Hans Vulto, communicatieadviseur bij de gemeente, de keuze toe. Vulto geeft aan dat het spoor in elk geval genoeg diepte moet hebben om gelijkvloers te kunnen kruisen. De maximale diepte is in het masterplan vastgesteld op 5,75 meter. Het is de bedoeling dat de spoorlijn over een lengte van een kleine 3 kilometer verdiept wordt.

Inmiddels zijn de eerste miljoenen voor het project toegekend. Het Rijk heeft 40 miljoen euro toegezegd en ook de provincie heeft onlangs besloten een eerste bijdrage te leveren. Gelderland draagt 11,3 miljoen bij.

De gemeente Ede probeert zelf een bedrag van 10 miljoen euro bij elkaar te krijgen. Waar de rest van het geld vandaan moet komen, is nog onduidelijk. Vulto geeft aan dat de gemeente druk bezig is met lobbyen, onder andere bij het Rijk en bij ProRail.

Ook de Nederlandse Spoorwegen zouden baat kunnen hebben bij de verdieping van de intercityspoorlijn Arnhem-Utrecht, omdat zich langs het spoor een aantal gevaarlijke kruisingen bevindt. Op een van deze kruisingen gebeurde onlangs nog een dodelijk ongeval.

Reageer op dit artikel