nieuws

E-veilen nog altijd in de kinderschoenen

bouwbreed Premium

den haag – Elektronisch veilen krijgt maar weinig voet aan de grond. De ervaringen van de Rijksgebouwendienst zijn nog op één hand te tellen ondanks de positieve resultaten. Onlangs is een zoutloods in Breda op deze wijze voor 2,7 miljoen euro gegund. Het Rijk wil deze manier van aanbesteden verder stimuleren en professionaliseren.

De Rijksgebouwendienst heeft sinds 2003 vier keer e-veilen toegepast. De eerste keer was eind 2003 bij schilderwerk in de koepelgevangenis van Breda. Zeer recent is de vierde evaluatie verschenen van de aanbesteding van de nieuwe zoutloods voor Rijkswaterstaat in Breda. Het werk wordt komende zomer uitgevoerd en moet uiterlijk 1 november – voor het strooiseizoen – zijn opgeleverd.

Ook deze aanbesteding is succesvol verlopen ondanks de relatief geringe belangstelling. Uiteindelijk hebben maar drie bedrijven daadwerkelijk meegedaan aan de veiling. Een daarvan bleef vasthouden aan zijn openingsbod van bijna 3,6 miljoen euro, zodat slechts twee partijen tegen elkaar opboden om de klus binnen te halen. Het laagste openingsbod was 3 miljoen euro en het resultaat van de veiling kwam 24 ronden later 9,5 procent lager uit op 2,7 miljoen euro.

In tegenstelling tot vorige keren mochten de inschrijvers vanuit hun eigen werkplek via internet bieden. Bovendien werd deze keer op de laagste prijs geboden in plaats van verlaging van het eigen bod. De kosten van elektronisch veilen bedragen 17.740 euro extra aan software en extern advies. Deze kosten zullen naar verwachting op den duur verdwijnen als het Rijk een eigen softwarepakket ontwikkelt.

Uit de evaluatie blijkt dat de laagste inschrijver tevreden is met de prijs. Het bedrijf verwacht de klus kwalitatief goed uit te kunnen voeren. De Rijksgebouwendienst wil in de toekomst wel een protocol maken voor het geval dat er maar twee bieders zijn en na het openingsbod geen nieuwe inschrijvingen volgen.

E-veilen is geschikt voor alle aanbestedingsprocedures, behalve de �concurrentiegerichte dialoog�. De vorm is ondergebracht in het ARW 2005 en kan zowel op de laagste prijs als op de economisch meest voordelige inschrijving worden gegund. Andere voordelen zijn transparantie, lage kosten en een realistische, concurrerende marktprijs.

Ondanks alle voordelen komt de vorm maar mondjesmaat van de grond. Op rijksniveau experimenteert alleen de Rijksgebouwendienst met e-veilen. Het overheidsbureau voor professioneel en innovatief aanbesteden (Pianoo) probeert het elektronisch veilen te stimuleren. Daarvoor is een aparte werkgroep opgericht.

Een van de oorzaken dat het geen storm loopt voor e-veilen is het gevoel van �leuren� en het tegen elkaar uitspelen van inschrijvers. Volgens Pianoo is daarvan geen sprake, omdat de opdrachtgever zich niet bemoeit met de prijsvorming en deelnemers onderling uitmaken tegen welk bedrag het project weggaat.

Reageer op dit artikel