nieuws

Drainage en riool tegen wateroverlast

bouwbreed

hoogeveen – Met de aanleg van drainage en een apart riool wil de gemeente Hoogeveen de wateroverlast in de wijk Wolfsbos oplossen. Met de werkzaamheden in het openbaar gebied is al een investering van 625.000 euro gemoeid. De aanleg van drainage op particulier terrein zal per woning nog eens enkele duizenden euro�s kosten. De wijk […]

hoogeveen – Met de aanleg van drainage en een apart riool wil de gemeente Hoogeveen de wateroverlast in de wijk Wolfsbos oplossen. Met de werkzaamheden in het openbaar gebied is al een investering van 625.000 euro gemoeid. De aanleg van drainage op particulier terrein zal per woning nog eens enkele duizenden euro�s kosten.

De wijk Wolfsbos omvat 2000 woningen en kampt al jaren met wateroverlast. Het gevolg is water in kruipruimten, vochtige woningen en onbruikbare tuinen en speelterreinen bij regenval. De oorzaak is gelegen in een dikke keileemlaag, die slecht water doorlaat. In combinatie met onvoldoende afwateringsmogelijkheden leidt dit tot een hoog grondwaterpeil met als gevolg wateroverlast.

De drainage wordt aangesloten op en regenwaterriool, dat het overtollige water afvoert naar de vijvers in de wijk en naar groenstroken die water kunnen bergen.

Reageer op dit artikel