nieuws

Doetinchem stelt onderzoek in

bouwbreed Premium

doetinchem – De gemeenteraad van Doetinchem heeft donderdagavond opdracht gegeven tot een intern onderzoek naar de verstoorde relatie tussen de gemeente en projectontwikkelaars.

De gemeentelijke Rekenkamer zal het onderzoek uitvoeren. Onderzocht wordt hoe het zover heeft kunnen komen dat projectontwikkelaars en gemeente in langdurige rechtszaken zijn verwikkeld bij belangrijke Doetinchemse bouwprojecten en welke discutabele rol de gemeente daarbij heeft gespeeld.

Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre ex-wethouder van Ruimtelijke Ordening Jan Keukenkamp (CDA) verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn adviezen naar Rotij Planontwikkeling die de wijk Wijnbergen in Doetinchem ontwikkelt. Onlangs lekte een e-mail uit die Keukenkamp begin 2006 verstuurde aan Rotij. De oud-wethouder liet weten dat de projectontwikkelaar de gemeente aan haar afspraken moest houden dat Doetinchem een deel van de infrastructurele kosten voor haar rekening te nemen. De oud-wethouder waarschuwde Rotij dat de gemeente de kosten wilde afschuiven op Rotij.

De raad en het college van B en W vonden de actie van Keukenkamp bijzonder onhandig. De oud-wethouder heeft een eigen adviesbureau dat met name juridische adviezen verstrekt aan projectontwikkelaars. Keukenkamp trad eind 2004 terug als wethouder. De raad wil laten onderzoeken of de gemeentelijke gedragscode met betrekking tot belangenverstrengeling voor bestuurders en raadsleden ook kan doortrekken voor oud bewindspersonen van de gemeente. De Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt hierover geraadpleegd.

Verantwoorden

CDA-fractievoorzitter Koos Kuiper moest zich donderdagavond ook verantwoorden voor zijn rol als adviseur voor projectontwikkelaar Planoform die ook in Doetinchem actief is. Daarnaast fungeert Kuiper als formateur voor een nieuw te vormen college. De gemeenteraad geloofde Kuiper toen hij benadrukte dat hij Planoform nooit adviseert bij activiteiten in Doetinchem.

Burgemeester Wim Dijkstra gaf al eerder aan dat hij beide CDA�ers strafrechtelijk niets kan maken. Hij wijst er op dat de gemeente veel schade ondervindt van langlopende bouwprojecten zoals Hamburgerbroek (herstructurering bedrijventerrein) en Wijnbergen (bouw van 1000 woningen) die nu al geruime tijd stilliggen vanwege rechtszaken met belanghebbenden en projectontwikkelaars. Deze bouwdossiers worden volledig doorgelicht.

Volgens een woordvoerder van de gemeente let de rekenkamer op de contractvorming met de projectontwikkelaars en de gehanteerde onderhandelingstactieken. De gemeente heeft sterk de indruk dat het vorige college van b en w onduidelijke afspraken maakte die niet goed werden vastgelegd. Bovendien veranderde de planvorming regelmatig en waren er op financieel gebied te veel open eindjes.

Reageer op dit artikel