nieuws

Deens midden- en kleinbedrijf wil globale basisopleiding

bouwbreed

kopenhagen – De Deense raad voor het midden- en kleinbedrijf (HVR) pleit voor een drastisch andere opzet van de vakopleidingen. De handwerker van morgen moet met name veel meer in staat worden gesteld om begrip te krijgen voor het bedrijf als geheel en zo terloops ook meer zicht krijgen op de waardeketen. Op die manier […]

kopenhagen – De Deense raad voor het midden- en kleinbedrijf (HVR) pleit voor een drastisch andere opzet van de vakopleidingen. De handwerker van morgen moet met name veel meer in staat worden gesteld om begrip te krijgen voor het bedrijf als geheel en zo terloops ook meer zicht krijgen op de waardeketen.

Op die manier kan hij daar in sterkere mate en op eigen initiatief aan bijdragen. Ook het belang van samenwerking en productinnovatie in verband met voortdurend wijzigend koopgedrag van de consument moet centraal komen te staan in de opleidingen. Tevens dient intensieve aandacht te worden besteed aan het belang van kwaliteit en eigen inbreng om fouten op het spoor te komen en deze te corrigeren.

Een en ander heeft de HVR neergelegd in een rapport met de titel �De globalisering en de vakman�. Teneur van het verhaal van de raad – overkoepelende organisatie van 20.000 bedrijven in de bouw, industrie en dienstverlening – is dat enerzijds de behoefte aan specialisering blijft toenemen, terwijl anderzijds van de medewerkers ook een bredere kijk op het geheel wordt verlangd. Talenkennis en inzicht in culturele ontwikkelingen zijn daarom onontbeerlijk in de vakopleiding van morgen, aldus de HVR. Om aan de verlangens tegemoet te komen dienen de opleidingen meer een basiskarakter te krijgen, waarop al naar gelang carrièrewensen en mogelijkheden verder kan worden gebouwd.

Reageer op dit artikel