nieuws

Cultureel erfgoed

bouwbreed Premium

In Ooltgensplaat staat een raadhuis. Het is gebouwd in de zeventiende eeuw en daarmee meteen het belangrijkste monument van het dorp. Het staat op een markante plek, aan de haven, of zoals dat daar wordt genoemd, aan de Kaai. Wie vanaf �zee� het dorp nadert, ziet het raadhuis hoog oprijzen aan de einder. Het staat […]

In Ooltgensplaat staat een raadhuis. Het is gebouwd in de zeventiende eeuw en daarmee meteen het belangrijkste monument van het dorp. Het staat op een markante plek, aan de haven, of zoals dat daar wordt genoemd, aan de Kaai. Wie vanaf �zee� het dorp nadert, ziet het raadhuis hoog oprijzen aan de einder. Het staat dan ook op het hoogste punt, op de dijk. Aan de ene zijde daalt de

Kaai af naar de haven, aan de andere kant daalt de Voorstraat af naar de kerk, die op zijn beurt wordt omzoomd door de woningen aan de Kerkring. Het is zoals bijna alle dorpen op het eiland zijn gebouwd, met hun Voorstraten, Kerkringen en

Kaaien. Alleen in Ooltgensplaat is dit alles verrijkt met dat prachtige oude raadhuis.

Je zou verwachten dat het gemeentebestuur trots zou zijn op deze fantastische plek.

Niets is minder waar. Het raadhuis wordt sedert enige jaren niet meer gebruikt. Tot 1966 was het eeuwenlang het raadhuis van de gemeente Ooltgensplaat. In dat jaar ging Ooltgensplaat op in de nieuwe gemeente Oostflakkee. Het raadhuis bleef gelukkig in gebruik. Dat veranderde toen de gemeente Oostflakkee ruimtegebrek kreeg en moest uitzien naar nieuwe huisvesting. Op dat moment speelde de oude strijd op tussen de dorpen die al bijna 40 jaar samen de nieuwe gemeente Oostflakkee vormden.

Oude Tonge trok als grootste dorp aan het langste eind. Het nieuwe gemeentehuis werd aldaar gebouwd. Het resultaat was een treurigmakende doos, tegenover een bedrijventerrein. Het resultaat is zo erg dat ik me afvraag waarom het gemeentehuis niet gewoon op het bedrijventerrein is gevestigd.

Zo kwam het mooie raadhuis in Ooltgensplaat leeg te staan. En dat niet alleen. Inmiddels staat ook het restaurant tegenover het raadhuis, aan diezelfde Kaai, te koop en is de bakkerij naast het raadhuis dichtgetimmerd. Het leven vloeide weg uit het hart van het dorp. Het was dus niet zo slim van het gemeentebestuur om het raadhuis van Ooltgensplaat in de verkoop te doen.

Wie de economie van een dorp heeft te dienen, doet er niet wijs aan het zijn belangrijkste werkgever te ontnemen. Ik teken daarbij aan dat het dorp Oude Tonge van zichzelf veel welvarender is en op het reeds genoemde bedrijventerrein veel bloeiende bedrijven huisvest.

Toch valt domheid nog te vergeven. Het te koop zetten van een prachtig monument uit de zeventiende eeuw gaat een stap verder. Ongetwijfeld zal het goedkoper zijn geweest om met alle ambtenaren een nieuwe doos in het zicht van een bedrijventerrein te betrekken. Iedereen bij elkaar, korte lijnen, kleine kamers en één kantine. De wethouder altijd in de buurt. Rationeel en efficiënt. Maar heeft een gemeente geen verantwoordelijkheid voor het cultureel erfgoed van de gemeente? Verplicht de overheid niet met reden veel burgers om het monument dat ze bewonen, goed te onderhouden? Verbiedt de overheid niet veel burgers om hun monument te verbouwen? Mag diezelfde overheid dan haar eigen monument te koop aanbieden en in verval achterlaten? De vraag stellen is hem beantwoorden. Voor mij heeft een gemeentebestuur hier een vergaande verantwoordelijkheid. De gemeente is een belichaming van de lokale gemeenschap, met al haar historie.

De gemeente hoort dus bij uitstek oog te hebben voor het behoud van het culturele erfgoed, ook als dat een paar centen moet kosten. Ja, de overheid is geen bedrijf en heeft op een bedrijventerrein dan ook niets te zoeken.

Hoe goed had die ene dame dat allemaal begrepen, die het raadhuis na jaren van leegstand inmiddels heeft gekocht. Ze droeg het beheer meteen over aan een groep vrijwilligers uit het dorp, die samen de stichting De Boog oprichtten. Tegenwoordig worden er exposities georganiseerd en kan men in dat wonderschone raadhuis zelfs feesten en partijen organiseren. Mag ik iedereen van harte aanbevelen om op deze manier het behoud van het raadhuis te ondersteunen? En mag ik die ene anonieme mevrouw en die geweldige mensen van De Boog feliciteren met hun grote daad, waaraan dat kleine gemeentebestuur voor eeuwig een voorbeeld kan nemen?

Reageer op dit artikel