nieuws

Britse aannemer: Bouw is geen plaats voor vrouwen

bouwbreed Premium

londen – “Laten we de realiteit onder ogen zien. De bouw is fysiek en mentaal een harde werkomgeving, die hardnekkig vasthoudt aan oude culturen en waarden. In dit kader geloof ik dat de bouw een ideale noch een geschikte werkplaats is voor vrouwen als bouwvakker.”

Met die openhartige woorden in een brief aan alle werknemers heeft topman Ray O�Rourke van Laing O�Rourke, de grootste private bouwonderneming van Groot-Brittannië, de knuppel in het hoenderhok gegooid.

Hij doceert: Pas als we dit slechte imago en de overheersende cultuur en gedrag veranderen en door moderne en slimme technologie het gegrom weghalen uit de huidige werkpraktijken, zullen we niet het talent en de vaardigheden kunnen aantrekken die we hard nodig hebben om onze projecten te realiseren.”

Zolang we macho blijven is er geen plek voor vrouwen op de bouwplaats, is zijn duidelijke boodschap. O�Rourke vond het nodig om zijn standpunt in een lange brief uit te leggen, nadat eerdere uitlatingen tijdens een bouwconferentie in Dublin volgens hem uit hun verband gerukt in de pers waren gekomen.

Sleutelposities

“We hebben veel vrouwen binnen onze organisatie. Zeven van onze senior-directeuren zijn vrouw. Vrouwen nemen sleutelposities binnen onze organisatie in. Van de nieuwkomers is ook 20 procent vrouw. Maar ik ben ervan overtuigd dat we geen grote aantallen vrouwen voor onze bedrijfstak kunnen aantrekken totdat de praktijken op de bouwplaats, de processen en de cultuur radicaal veranderen. Het is irrealistisch te denken dat we het tekort aan bouwvakkers kunnen verlichten door vrouwen in de bouw aan te trekken. Daarom is verandering ons enige haalbare alternatief”, probeert O�Rourke te overtuigen.

Tegelijkertijd heeft minister Alan Johnson voor onderwijs aangekondigd 30 miljoen euro uit te trekken voor een campagne om meer vrouwelijke bouwvakkers op te leiden met het oog op de komende �bouw-boom� rond de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

“De spelen scheppen duizenden banen in de ontwerp- en bouwfase en vrouwen moeten daarvan ook kunnen profiteren”, is Johnsons invalshoek. “Er is geen enkele reden waarom de rol van vrouwen beperkt moet blijven tot het kijken naar de Spelen. Zij moeten ook betrokken worden bij het ontwerpen en daadwerkelijke bouwen van de voorzieningen”.

Reageer op dit artikel