nieuws

BrickBuilding redding baksteenindustrie?

bouwbreed

Bestaande prefab metselwerksystemen hebben volgens een jonge bouwkundige hun goede kanten, maar zijn minder geschikt om op grote schaal te worden geproduceerd door de baksteenindustrie.

AANHEF_SUB:octrooi

nummer: 1026536

houder: Radell Engineering, Eindhoven

Uitvinder: J. Bongers

Gezien over een periode van 15 jaar daalt de afzet van metselbakstenen in Nederland al jaren. Onder andere door terugloop van de export, de daling van de woningbouwproductie en het toenemend gebruik van andere gevelbekledingproducten. Ook het aantal metselaars neemt gestaag af. “De toekomst van de baksteenindustrie ziet er niet rooskleurig uit”, schrijft J. Bongers in �Van baksteen tot metselwerk�, het verslag van zijn afstudeerproject aan de TU Eindhoven. “Een goede oplossing voor de problemen is wanneer de baksteenindustrie zelf geprefabriceerd metselwerk gaat produceren en in de markt aanbieden.”

Om daarbij te helpen, ontwierp Bongers een nieuw soort muurelement met geprefabriceerd metselwerk. En hij vroeg er octrooi op aan. Zijn systeem moet een aantrekkelijk alternatief worden voor de grofweg twee soorten prefab metselwerk die op de markt zijn: �sandwich metselwerk� dat als lateien wordt geproduceerd, en �systeem metselwerk� met baksteenstrips op platen polyurethaanhardschuim. Systemen die in Nederland relatief weinig worden toegepast.

Het BrickBuilding-systeem van Bongers en zijn bedrijfje Radell Engineering bestaat uit prefab muurelementen van ongeveer 60 bij 90 centimeter. Elk element is opgebouwd uit een achterconstructie van beton, kalksteen, gips of cellenbeton, met in een verband geplaatste bakstenen aan de voorzijde. De stenen aan de randen vormen vertandingen, zodat bij het combineren van elementen een doorlopend verband ontstaat. De onderzijde van elk element is in de langsrichting voorzien van een groef. Aan de bovenzijde van het element zitten twee boringen waarin op de bouwplaats een wiel wordt gezet, dat dient als geleidingsorgaan bij het positioneren van het element.

Die geleiding is erg belangrijk, om beschadiging te voorkomen aan de uitstekende stenen. Bij de correcte positie van het element vallen de wielen in twee uitsparingen die zijn aangebracht in de groef. Lijm op de elementranden zorgt voor de onderlinge hechting. Als de muur klaar is kan hij in zijn geheel worden gevoegd.

“Na mijn afstuderen ben ik nog een half jaartje met dit project doorgegaan, met mijn eigen geld”, vertelt de uitvinder. “Ik heb proefelementen gemaakt en muurtjes gebouwd. Het systeem is bedoeld voor de standaard woningbouw en het werkt goed. De baksteenfabrikanten waar ik contact mee had vonden het mooi, maar zeiden �maak eerst maar eens een proefgebouwtje, dan zien we wel verder�. Zelf waren ze bezig met grote  muur- of verdieping omvattende elementen. Daar had ik al onderzoek naar gedaan en ik wist dat dat het het niet was. Tot nu toe hebben hun projecten dan ook niet veel opgeleverd. Wat mij betreft ligt het BrickBuilding-project nu in de ijskast, en ben ik met heel iets anders bezig. Ik ga er ook zelf niet meer achteraan, al geloof ik dat de TU nog wel plannen heeft.”

In figuur 1 vervangen: 2 boven links door 31a, 2 rechtsonder door 31c, 2a boven rechts  door 32

In fig 4C verwijderen: 38, 39

In fig 4C vervangen: 34 door 4, 35 door 5, 36 door 6, 37 door 7,

Kan in fig 1 ook de onderste helft (10 lagen steen) weg van de verticale streep in het midden? Het bovenste deel moet blijven!!

Reageer op dit artikel