nieuws

Bouwer praat liever niet over lastige architect

bouwbreed

eindhoven – De Technische Universiteit Eindhoven (TUe) wilde graag weten hoe architecten en aannemers over elkaar denken. Een digitale enquête leek de beste manier. Maar de aannemers lieten niets van zich horen. “Ze waren vast te druk om zich even 20 minuten vrij te maken.”

Universitair hoofddocent Jos van Leeuwen van TUe heeft de beste bedoelingen. Binnen de stichting Janus, die in samenwerking met het softwarebedrijf Twee Snoeken is opgezet, werkt hij aan een onderzoek naar de relatie tussen aannemer en architect.

“We zien dat het niet goed gaat in de bouw. Daarom willen we de communicatiebehoefte in kaart brengen en zo het algemene beeld laten zien dat architecten en aannemers van elkaar hebben”, licht Van Leeuwen de opzet van het onderzoek toe. In aanvulling op de enquête organiseert Janus een brainstormdag waarop aannemers en architecten aan de hand van de onderzoeksresultaten met elkaar in discussie kunnen gaan.

Hoewel met de hulp van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) al zo�n honderd architecten de vragenlijst van de TUe hebben ingevuld, ziet het er naar uit dat de brainstormdag nog wel even op zich laat wachten. In tegenstelling tot de architecten is er bij de aannemers nauwelijks belangstelling voor het onderzoek. “Zo�n vijftien tot twintig aannemers hebben gereageerd, dat zouden er op zijn minst vijftig moeten worden”, kwantificeert Van Leeuwen zijn teleurstelling.

Voorspelbaar

Mogelijk hangt de teleurstelling van Van Leeuwen samen met de opstelling van Bouwend Nederland. Volgens de Eindhovense onderzoeker liet de brancheorganisatie diplomatiek weten niet mee te willen werken aan het onderzoek maar wel met veel belangstelling uit te kijken naar de resultaten. Maar bij navraag blijkt Arjan van Wingerden van Bouwend Nederland toch een helder antwoord klaar te hebben. “Wij vonden de vragen nogal voorspelbaar.”

Is een aannemer dom? Is een architect creatief? Wie staat het meeste open voor vernieuwingen? Van Leeuwen ontkent dat de vragen wat voor de hand liggen, maar wil wel toegeven dat de enquête hier en daar wel uitgaat van een aantal hardnekkige stereotypen. “We willen de vooroordelen die heersen zichtbaar maken. Daarna kunnen we de werkrelatie verbeteren”, verdedigt de TUe-onderzoeker de opzet van de enquête.

Van Wingerden is niet onder de indruk van het idealisme van Van Leeuwen. “Dat weten we nu wel”, reageert hij op de vragen van de enquête. Bouwend Nederland is niet meer in voor een therapeutisch gesprek over de relatie tussen de aannemer en de architect. De organisatie wil liever praktische oplossingen.

De werkgroep Integraal Ontwerpen is volgens Van Wingerden een project dat werkt aan concrete voorstellen om de relatie tussen de verschillende bouwpartijen te verbeteren. Belangrijk voordeel: het initiatief wordt breed gedragen. Naast Bouwend Nederland en de BNA doet de branchevereniging van schilders en afwerkbedrijven Fosag mee. Uneto-VNI, Onri en en de NVTB zijn ook aangeschoven en vertegenwoordigen respectievelijk de installatiebranche, de ingenieursbureaus en de toeleveranciers.

Bouwend Nederland zet niet al zijn kaarten in op dit ene project. Binnen de Brancheorganisatie werkt de Stichting Research & Rationalisatie Bouw (RRBouw) aan een rapport dat de kwaliteit van bouwtekeningen onder de loep neemt. “Zodat er geen lijntje staat waar een stippellijntje had moeten staan”, verduidelijkt Van Wingerden de opzet. De studie moet eind dit jaar worden afgerond en gaat begin 2007 naar de drukker. In tegenstelling tot de werkgroep Integraal Ontwerpen wordt voor het onderzoek voornamelijk met bouwers gepraat.

Van Leeuwen wil de resultaten van zijn onderzoek pas bekendmaken als ook voldoende aannemers hebben gereageerd. Wellicht is het verstandig om al wat eerder met de uitslag naar buiten te komen. Met het onderzoek van RRBouw naar de kwaliteit van bouwtekeningen er bij, heeft de TUe het ruziënde echtpaar dan toch nog bij elkaar aan tafel gekregen.

Van Wingerden ziet er wel wat in. “De input van de Technische Universiteit Eindhoven is welkom voor ons eigen onderzoek.”

�We zien dat het niet goed gaat in de bouw�

Reageer op dit artikel