nieuws

Bouw kenniscampus 158 miljoen gaat door

bouwbreed Premium

leeuwarden – De hogescholen in Leeuwarden krijgen een gezamenlijke kenniscampus van 60.000 vierkante meter groot en in ieder geval 240 studentenwoningen. Een investering van 158 miljoen euro moet de concurrentiepositie van de Friese hoofdstad ten opzichte van harder groeiende studentensteden als Zwolle en Groningen verstevigen. Ook de nieuwbouwplannen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) kunnen doorgaan.

“Qua innovatie en duurzaamheid hebben we ons laten inspireren door de university of Calgary. Ambitie hebben we genoeg: we willen de meest innovatieve kenniscampus worden van Nederland maar liever nog van Europa.” Ageeth Huizenga van het projectbureau Kenniscampus Leeuwarden (KCL) is enthousiast in haar betoog en beschouwt Ljouwert als een van de belangrijkste hbo-steden van het land. Een positie die de stad graag behoudt en verstevigt.

Diverse sportfaciliteiten, studentenhuisvesting, terrassen, een boulevard met op studies gerichte winkels, een evenemententerrein, een restaurant en natuurlijk mag een betere ov-verbinding naar het station niet ontbreken. Met het kennisplein als hart van de campus wordt het scholencomplex in het Rengerspark, de groene long van Leeuwarden, ruim twee keer zo groot.

De nieuwbouw van de NHL vormt een ring die 5 meter boven het maaiveld uitsteekt en het bestaande gebouw omsluit. In de ring die aan beide zijden een glazen gevel krijgt en flexibel van aard is, komen afwisselend grote en kleinere onderwijsruimten, kantoorgebieden en andere studielandschappen. Met als aanbod meer dan honderd studierichtingen.

Het licht groeiende aantal studenten in Leeuwarden blijft nochtans achter ten opzichte van de landelijke tendens. De Kenniscampus moet leiden tot een groei van 16.000 tot 20.000 studenten en een positieve impuls geven aan de economie in het Noorden. Daarom ontwikkelt de campusorganisatie een concept voor de kennisintensieve bedrijven die huisvesting moeten krijgen op het kennisplein. Hiervoor is ruim 8000 vierkante meter gereserveerd.

De Kenniscampus Leeuwarden komt op de plek van de manege die uiterlijk begin 2008 vertrokken moet zijn.

Vooruitstrevend

Leeuwarden denkt als studentenstad aan te kunnen haken bij Groningen en Zwolle. De lat ligt echter hoog en duurzaamheid en innovatie kwamen pas in een laat stadium op de agenda. Waarmee de vraag rijst in hoeverre de vooruitstrevende plannen kunnen worden gehaald. “Als we alleen al een deel van onze ambitie waar kunnen maken en de campus kunnen veranderen in een energie-transitiepark dan zou dat alleen al een enorme prestatie zijn”, spreekt Huizenga bemoedigend.

Een energie-transitiepark? Ze verklaart: “Het gebied duurzaam inrichten door gebruik te maken van betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening. Het ontwikkelen van activiteiten die op langere termijn leiden tot een duurzame gebouwde omgeving. Het onderwijs moet hierin een belangrijke rol spelen.”

Vanaf volgende week vindt de Europese aanbesteding plaats, in 2010 moet de Kenniscampus Leeuwarden er staan.

Reageer op dit artikel