nieuws

Bedrijventerreinen beter bereikbaar

bouwbreed

haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland investeren 5,6 miljoen euro in de bereikbaarheid van bedrijventerreinen. De provincie heeft twintig projecten aangewezen die in aanmerking komen voor een subsidie. Het betreft negen grote projecten die zich richten op herstructurering en innovatief ruimtegebruik, en elf projecten die zijn gericht op onderzoek en procesmanagement. Voor de herstructurering van […]

haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland investeren 5,6 miljoen euro in de bereikbaarheid van bedrijventerreinen. De provincie heeft twintig projecten aangewezen die in aanmerking komen voor een subsidie.

Het betreft negen grote projecten die zich richten op herstructurering en innovatief ruimtegebruik, en elf projecten die zijn gericht op onderzoek en procesmanagement. Voor de herstructurering van Noordoosthoek Waarderpolder in Haarlem en het bedrijventerrein in Velserbroek is met 1,5 miljoen euro het grootste bedrag gereserveerd. De elf kleinere projecten ontvangen samen een kleine 6 miljoen euro.

Met de financiële impuls wil de provincie bestaande terreinen opnieuw inrichten en veiliger maken. Herstructurering van 1000 hectare bedrijventerrein met 15 procent nettowinst is een van de uitgangspunten. Een ander is: 10 procent van de middelen moet worden ingezet op duurzame maatregelen, zoals warmte/koude opslag. Tegenover het bedrag van de provincie staat een investering van ruim 40 miljoen euro van gemeenten, bedrijfsleven en andere instanties.

Reageer op dit artikel