nieuws

Amsterdam en Almere straks dubbelstad

bouwbreed

den haag – Het Rijk moet inzetten op de ontwikkeling van Amsterdam en Almere tot een dubbelstad met het IJmeer als centraal waterpark met eilanden, natuur en buitendijkse bebouwing. De Zuiderzeelijn moet stoppen in Lelystad en er moet zo snel mogelijk geld apart worden gezet voor een verbinding over het IJmeer, in eerste instantie als hoogwaardig ov-traject, maar ook een weg moet worden onderzocht.

Dat stellen de Raad voor de Verkeer en Waterstaat en de VROM-Raad in een advies aan de regering over de ontwikkeling van de as Haarlemmermeer, Schiphol, Almere, Lelystad. De adviesraden constateren dat het kabinet met het programma Noordvleugel van de Randstad op de goede weg is, maar vinden dat het verder moet doorpakken. Volgens de adviesraden is de regio bij uitstek geschikt om zich in twintig tot dertig jaar te ontwikkelen tot een metropolitaan gebied dat op internationaal niveau goed kan concurreren met stedelijke gebieden als Parijs, Londen, en Barcelona. Volgens de raden zijn er miljardeninvesteringen vanuit de markt te verwachten voor verdere ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat het Rijk nu al in een structuurvisie de plannen uitwerkt.

Voor de IJmeerverbinding is meer haast geboden. Er moet een planstudie komen en snel een substantieel bedrag worden gereserveerd. Ook moet het kabinet op korte termijn plannen uitwerken en geld reserveren voor de ontwikkeling van natuur en recreatie in het IJmeergebied en ten oosten van Almere. Volgens de raden laten de huidige plannen van het kabinet op dat punt te wensen over. De adviesorganen menen dat een verdere stedelijke ontwikkeling in de Noordvleugel staat of valt met flinke investeringen in groene en blauwe functies, mede omdat Brussel er anders wel eens een stokje voor zou kunnen steken.

Voor de Noordvleugel is het van het grootste belang dat het kabinet zo snel mogelijk de ontsluiting van Almere en Lelystad verbetert, stellen de adviesraden. “Er is sprake van achterstallig onderhoud. Als de economie aantrekt, loopt het hopeloos vast”, aldus voorzitter G. Jansen van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. De raden blijven erbij dat de Zuiderzeelijn als snelle spoorverbinding moet stoppen in Lelystad, die verder gaat als Hanzelijn naar het Noorden. Het kabinet zou een deel van de gereserveerde 2,85 miljard voor de Noordvleugel moeten bestemmen. De claim van wethouder Duivesteijn van Almere voor 2 miljard voor de Noordvleugel is “heel reëel”, aldus Pieter Tordoir van de VROM-Raad gisteren.

De adviesraden focussen voor de toekomstige ontwikkeling van de Noordvleugel vooral in op het IJmeergebied en de westkant van Almere. Het IJmeergebied heeft volgens de raden de potentie het “Venetië van het Noorden” te worden.

Reageer op dit artikel