nieuws

Voorkeur zwakke schakels Zuid-Holland bekend

bouwbreed Premium

den haag – Er kan nu snel werk worden gemaakt van de zwakke schakels langs de Zuid-Hollandse kust. Gedeputeerde Lenie Dwarshuis heeft gisteren bekendgemaakt welke voorkeursoplossingen de provincie gaat gebruiken.

De Zuid-Hollandse kust telt zes zwakke schakels, plekken die binnen 25 jaar niet meer voldoende veiligheid bieden. Voor vier schakels heeft Zuid-Holland nu de voorkeursalternatieven, die worden uitgewerkt, op tafel gelegd.

Zo worden de waterkeringen in Noordwijk en de Delflandse kust zeewaarts versterkt. In Noordwijk gebeurt dat 50 meter richting zee met een dijk in de duin. Tussen Hoek van Holland en Kijkduin (Delflandse kust) komt een duinenrij voor het huidige duin. Ook de zwakke schakel Het Flaauwe Werk op Goeree Overflakkee krijgt, net als Noordwijk, een dijk in de duinen, maar wordt landinwaarts versterkt, zo weet Dwarshuis te vertellen.

De badplaats Scheveningen houdt de kustversterking op dezelfde plaats, het consoliderende voorkeursalternatief. Wel komt er een forse ophoging van 4,55 meter naar 10 meter maximaal. Gedeputeerde Dwarshuis verwacht dat de provincie eind 2007 kan beginnen met het versterken van de keringen.

Dwarshuis – die zegt dat de volledige operatie voor de vier zwakke schakels 260 miljoen euro gaat kosten – zegt dat de provincie nu snel aan de slag kan om de schakels te versterken. En niet alleen om het veiligheidsniveau op te krikken, weet ze. “Ook de ruimtelijke kwaliteit zal tegelijkertijd een impuls krijgen. We krijgen 160 miljoen euro van staatssecretaris Schultz (water,red.) om de veiligheid te vergroten. De rest van het geld wordt in de ruimtelijke kwaliteit gestopt.” Dwarshuis hoopt dat Schultz ook daarvan nog een deel voor haar rekening wil nemen. Of ze dat ook daadwerkelijk voor elkaar krijgt, is nog niet bekend.

Scheveningen

Vooral de kustplaatsen Noordwijk en Scheveningen zullen geld krijgen om de boulevard flink op te knappen. “Dat zijn bij uitstek plaatsen waar we op termijn ook weer geld aan kunnen verdienen”, aldus de gedeputeerde. “Dat moeten we dan natuurlijk goed uitwerken.”

Zo moet het voorkeursalternatief voor Scheveningen integreren met de ontwikkelingsvisie van de gemeente, de zogenoemde Sola Morales. Onderdeel daarvan is de complete herinrichting van de Scheveningse boulevard.

Noordwijk moet zijn status als congresbadplaats weer terugkrijgen, vindt Dwarshuis. “Die hebben ze nu verloren. Door ons geplande voorkeursalternatief kan er straks weer veilig in Noordwijk worden gebouwd. Dan gaat deze plaats weer met de spiraal omhoog.”

Staatssecretaris Schultz heeft in totaal 742 miljoen euro uitgetrokken voor de uitvoering van de versterking van de elf zwakke schakels in Nederland. Acht van deze prioritaire keringen krijgen ook geld voor ruimtelijke verbetering.

Reageer op dit artikel