nieuws

Verpaupering dreigt voor bedrijfsterreinen

bouwbreed Premium

voorburg – De aantrekkende nieuwbouw van bedrijfsgebouwen leidt tot nog meer leegstand en daardoor nog meer verpaupering van oude bedrijfsterreinen. Deze noodkreet laat de NVB horen in een brief aan drie bewindslieden.

De nieuwbouw van bedrijfsruimten staat in de startblokken om volop te profiteren van het economisch herstel. Als zich geen onverwachte tegenvallers voordoen, moet in 2008 een bouwomzet van 2 miljard euro haalbaar zijn. Dat is zeventig procent dan de productie in 2003/2004, schrijft voorzitter Henk van Harssel van de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB in de brief.

Die vreugdevolle ontwikkeling is echter niet zonder gevaren. “Een belangrijke dreiging betreft de zogeheten tweedeling in de markt. Nieuwe gebouwen zijn populair, oude gebouwen niet. Als de vraag naar bedrijfsruimte groeit, profiteert eigenlijk alleen de nieuwbouw hiervan. Veel bedrijven laten het liefst een eigen gebouw afgestemd op de eigen wens en smaak, nieuw bouwen”, aldus Van Harssel.

Gevolg daarvan is dat nog meer oude gebouwen leeg komen te staan. Momenteel staat ongeveer 8,3 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte te koop of te huur. En dat is maar het topje van de ijsberg omdat veel leegstaande gebouwen zo slecht zijn dat zij niet eens meer te koop of te huur worden gezet. “Maar ondertussen verloederen die gebouwen wel verder en tasten zij daarmee de kwaliteit van hun omgeving aan”, vindt de NVB-voorzitter.

Inmiddels is 25.000 hectare bedrijfsterreinen verouderd en dreigt te verpauperen of is al verpauperd. “We spreken over 50.000 voetbalvelden die broedplaatsen worden van criminaliteit of andere ongewenste activiteiten. Wij vrezen dat bij het uitblijven van geschikte maatregelen dit aantal nog gemakkelijk zal verdubbelen.”

De NVB waarschuwt ervoor niet in de val te stappen geen nieuwe bedrijfsterreinen meer uit te geven. “De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen blijft hard nodig voor versterking van de economie. En wil het Nederlandse bedrijfsleven voldoende concurrerend blijven met onder andere de nieuwe economieën binnen en buiten Europa, dan is het zelfs een absolute voorwaarde”, schrijft Van Harssel.

Veel beter is het in de ogen van de ontwikkelaars en bouwondernemers om herstructurering beter van de grond te tillen. Daarbij zijn andere bestemmingen voor de verouderde terreinen nodig. Het kan zijn dat het nog bedrijvenlocaties kunnen blijven, maar herbestemming tot woningbouwlocaties of bijvoorbeeld openbaar groen of openbaar water kan ook.

Wel vindt de NVB het dan nodig dat de Haagse verkokering minder moet. “Weliswaar zijn er bij de diverse departementen verschillende �potjes� beschikbaar, maar zelden kunnen die effectief in onderlinge samenhang worden ingezet.”

Reageer op dit artikel