nieuws

Vernieuwde beroepsopleiding in voordeel van leerling

bouwbreed

harderwijk – Het in elkaar schuiven van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol) moet de opleiding van jonge vakmensen verbeteren en is niet primair een bezuinigingsoperatie. Wouter Turpijn, algemeen directeur van Fundeon, stelt dat in een reactie op de plannen van schildersorganisatie Fosag.

Eerder deze week bleken er bij Fosag plannen op stapel te staan om de bbl en de bol in elkaar op te laten gaan. Dat zou jaarlijks een besparing opleveren van tonnen euro�s. “De hamvraag voor het Fosag-bestuur was en is hoeveel geld de bedrijfstak investeert in de Beroepsbegeleidende Leerweg en de Beroepsopleidende Leerweg”, zo meldde Fosag Actueel, het verenigingsblad dat de brancheorganisatie uitgeeft.

Leerlingen uit de beroepsopleidende leerweg gaan vier dagen per week naar school en hebben daarnaast een wekelijkse praktijkdag. In de beroepsbegeleidende leerweg daarentegen worden leerlingen vier dagen per week in de praktijk geschoold en krijgen ze een dag per week theorie-onderwijs. De praktijkopleiding wordt grotendeels door de bedrijfstak gefinancierd terwijl de schoolse leerweg, de bol, wordt betaald door de overheid. In de plannen van Fosag wordt het praktijkgedeelte van de bol-opleiding uitgebreid door het invoeren van intensieve stages. Hierdoor wordt de bbl vrijwel overbodig.

“De plannen om de beroepsbegeleidende leerweg en de beroepsopleidende leerweg in elkaar te schuiven, zoals de Fosag voorstaat, zijn absoluut niet onbekend voor de bedrijfstak bouw en Fundeon”, reageert Turpijn. “In de scholingsparagraaf van de cao Bouwbedrijf, die in de wandeling het akkoord van Bergen heet, staan zowel afspraken over het loopbaanperspectief voor alle werkenden in de bouw als het aantrekkelijker maken van het beroepsonderwijs bouw.”

De Fundeon-directeur benadrukt dat daarbij niet de financiën, maar de leerling centraal staat. De beginnende bouwer moet maatwerk worden geboden. Turpijn spreekt in dat kader over: “het aantrekkelijker, persoonlijker en kwalitatief hoogwaardiger maken van het onderwijs met het doel de instroom van jongeren in de bouw te bevorderen en hen ook te behouden voor de bouw.” Een woordvoerder van de Fosag erkent dat ook in de plannen van zijn organisatie naast de financiële aspecten de belangen van leerlingen voorop staan.

Van de geldelijke voordelen van de operatie heeft Turpijn geen hoge pet op. Hij verwacht dat de opleiding nieuwe stijl duurder zal uitpakken dan de huidige. Pas op middellange termijn kunnen misschien kosten worden bespaard.

Reageer op dit artikel