nieuws

Verhuisgolf senioren forse impuls voor woningmarkt

bouwbreed Premium

den haag – Verhuizen hoeft niet meer, meent 56 procent van de Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar. Zij denken oud te kunnen worden in hun huidige woning. Nog eens 9 procent hoopt dit, als het lichaam meewerkt. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy, die het overheersende optimisme niet deelt. Want veel woningen zijn niet aan te passen aan de gebreken die met de ouderdom meekomen.

Om die reden is het bureau juist weer wel optimistisch over de op ouderen gerichte woningmarkt. Het gaat om een behoefte aan honderdduizenden woningen alleen al in de komende tien jaar. De 35 procent die aangeeft in deze periode te willen verhuizen alleen al, heeft 389.000 huizen nodig.

Maar USP draait er niet omheen: het werkelijke aantal zal waarschijnlijk hoger zijn. Van degenen die zeggen niet te willen verhuizen, zal een deel dat toch moeten doen. Velen overschatten de blijvende geschiktheid van hun huidige woning. Tweederde heeft trappen, hetzij binnen hetzij om de woning te bereiken.

Het maken van aanpassingen met een bijdrage op basis van de Wet voorzieningen gehandicapten is dan een optie. Ruim de helft van de 56 procent die zegt zeker niet te willen verhuizen, verwacht dat zo�n aanpassing nodig zal zijn binnen tien jaar. Gemeenten bepalen of bijvoorbeeld een traplift mag worden aangebracht. Aan dit soort ingrepen zijn wel financiële grenzen gesteld. “In de praktijk blijkt dat in sommige gevallen verhuizen naar een aangepaste woning beter is”, concluderen de USP�ers. Het resultaat zal zijn: nog meer oudere woningzoekenden.

Voor het seniorenonderzoek zijn 2200 Nederlanders geënquêteerd. Zij vormen volgens USP een representatieve groep.

Seniorenstad

Ouderen voelen er in elk geval niets voor verhuizen naar een zogenoemde seniorenstad, waar ze met uitsluitend leeftijdgenoten zitten, blijkt uit een andere enquête. De kansen voor de ontwikkeling van dergelijke eenzijdig samengestelde woonmilieus zijn daarom klein. Deze enquête is uitgevoerd door TNS/NIPO in samenwerking met het tijdschrift Zin, dat de resultaten bekendmaakt in het nummer dat op 26 mei verschijnt.

Reageer op dit artikel