nieuws

Van Hoof heeft alle vertrouwen in bouw

bouwbreed

den haag – Het arbobeleid gaat op de schop. Niet meer de overheid, maar juist werkgevers en werknemers gaan het nieuwe beleid invullen. “Veel regels zijn niet de oplossing”, weet staatssecretaris Henk van Hoof (sociale zaken) inmiddels uit ervaring.

Verontwaardigd pakt Van Hoof de huidige regels van de Arbeidsomstandighedenwet er nog maar eens bij. Geconfronteerd met de vraag of de bouwsector eigenlijk wel zelf de regels moet gaan bepalen, gooit hij het dikke pakket met een klap op zijn werktafel. Jaarlijks vallen twintig tot dertig dodelijke slachtoffers te betreuren in de bouw en lopen nog eens achthonderd tot duizend mensen ernstig letsel op. “Al deze regels hebben er niet voor gezorgd dat die slachtoffers konden worden voorkomen. En ik verzeker iedereen dat meer regels ook niet zullen werken.”

Klare taal van de staatssecretaris die dinsdag de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uitgangspunt is dat werkgevers en werknemers vanaf volgend jaar alle ruimte krijgen om het eigen arbobeleid in te vullen. Sectoraal moeten vakbonden en werkgeversorganisaties arbocatalogi samenstellen. Hierin staat beschreven met welke middelen bedrijven zogenoemde doelvoorschriften moeten behalen.

“Nu is het voor een bouwbedrijf verboden om boven de 10 meter op een ladder te staan. Met de nieuwe wet kiezen werkgevers en werknemers misschien voor een andere aanpak om ervoor te zorgen dat niemand van de ladder valt”, verduidelijkt hij de andere aanpak. “Een inspecteur van de Arbeidsinspectie toetst dan uiteindelijk of het net zo veilig is. De basis is en blijft een veilige werkplek. De catalogus moet hierin een houvast zijn”, zegt Van Hoof tegen Cobouw.

Een ander voorbeeld waarnaar hij verwijst is het valgevaar, een belangrijk thema als het aankomt op de veiligheid van bouwvakkers. “De doelvoorschriften schrijven voor dat er maatregelen tegen valgevaar moeten worden genomen. Maar het middel is aan de werkgever. Of ze nou een hek voor een steiger plaatsen of een metalen plaat; dat moeten ze zelf besluiten. Zolang het maar veilig is.”

Kritiek dat de bouwbranche zijn eigen regels niet kan stellen, wuift de liberale staatssecretaris weg. Hij heeft er juist het volste vertrouwen in. Volgens hem hoeven de verschillende sectoren het wiel namelijk niet opnieuw uit te vinden. “Ze kennen de risico�s en hebben de voorschriften die omschrijven welk beschermingsniveau ze moeten bereiken tijdens het werk. De arbocatalogussen vullen dat per sector aan. Een uitstekend voorbeeld is de tilnorm van maximaal 25 kilo. Die heeft de bouwsector zelf afgesproken. Je ziet gewoon in de praktijk dat men, gemeten naar de eigen situatie, met oplossingen kan komen.”

Maatwerk is voor de staatssecretaris het toverwoord. Er zitten volgens hem dan ook grote voordelen aan zijn nieuwe beleid. Zo zal het draagvlak op de werkvloer flink toenemen, omdat “het arbobeleid door het veld wordt ingevuld en niet meer vanuit Den Haag. Het is veel efficiënter en we verwachten dat de administratieve lasten jaarlijks met 63 miljoen euro omlaag gaan.”

Harde grenzen

Van Hoof wil – in tegenstelling tot wat zijn collega Karla Peijs (verkeer) wel doet met verkeersslachtoffers – geen harde grenzen stellen aan het aantal slachtoffers dat jaarlijks mag vallen in de bouw. “De redenering �we willen er niet meer dan vijftig� is grote flauwekul. Het uitgangspunt is maximale veiligheid. In die zin streef ik naar nul doden, maar ongelukken gebeuren nou eenmaal.” 

Hij benadrukt nog eens dat de veiligheid op het werk binnenkort op het bord van de branche zelf ligt. “Dus eerst met elkaar om tafel, maar o wee als ze het niet regelen. Dan kunnen ze een flinke boete tegemoetzien van de Arbeidsinspectie. Een verdubbeling naar 22.500 euro”, aldus Van Hoof. Maar ook werknemers zullen strenger worden gestraft. “Want iemand die geen helm draagt op een bouwplaats, weet zelf heel goed dat hij fout is.”

Reageer op dit artikel