nieuws

Vahstal Probouw volhardt in claim

bouwbreed

amersfoort – Vahstal Probouw geeft de juridische strijd tegen de gemeente Soest niet op. Na bot te hebben gevangen bij de Raad van State, gaat het bouwbedrijf nu door bij de civiele rechter. Voor directeur Hans Vahstal is de hele zaak een principekwestie geworden.

Het Amersfoortse bouwbedrijf en de gemeente Soest liggen al ruim tien jaar met elkaar overhoop over bouwplan De Lindenhof. In 1995 kreeg het bedrijf een vergunning voor sloop en nieuwbouw van het gezinsvervangende tehuis De Lindenhof in de binnenstad, met daaraan gekoppeld de ontwikkeling van het gebied. Deze vergunning werd echter na drie jaar ingetrokken. Volgens het college van B en W strookten de plannen niet met het nieuwe bestemmingsplan Soestdijk 1997.

Vahstal was intussen al verplichtingen aangegaan met leveranciers en eiste van de gemeente Soest schadeloosstelling. B en W van Soest legden de claim echter naast zich neer, omdat het bestuur dit tot de normale bedrijfsrisico�s achtte. In de uitspraak van de Raad van State werd het daarin gelijkgesteld. “Als professionele projectontwikkelaar wordt het bouwbedrijf geacht te weten dat de vergunning niet rechtsgeldig is, zolang daar nog procedure tegen loopt”, aldus de bestuursrechter.

Belachelijk

Voor Vahstal is het de wereld op zijn kop: “Het is te belachelijk voor woorden. Jarenlang zijn we tot in de kleinste details betrokken bij de planvorming. Alles werd met ons besproken, tot de RAL-kleuren van de ramen en deuren aan toe. Ook hebben we alle procedures doorlopen die maar mogelijk zijn om het plan te kunnen realiseren.”

Daarbij was de hoogste bestuursrechter het niet eens met het argument van Vahstal Probouw dat er vertrouwen was gewekt omdat door een gemeenteambtenaar �binnen het geldend planologisch regime een passende bouwvergunning zou worden verleend�. “Een uitspraak van een ambtenaar geldt daarin niet als een besluit”, aldus de bestuursrechter.

Vahstal verwijt de gemeente Soest hierin politieke willekeur: “Voormalig wethouder Plomp verdedigde de plannen keer op keer voor de raad. Toen eenmaal bleek dat hij zou worden afgezet als wethouder als hij bij de plannen bleef, gooide hij het roer om en was tegen. Maar ik ga door, voor mij is de hele zaak een principekwestie geworden.”

De gemeente Soest was niet beschikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel