nieuws

Utrecht leert van Haarlemmermeer

bouwbreed

haarlem – Private partijen moeten de handen uit de mouwen steken om de provincie Utrecht te helpen vaart te maken met de woningbouw. Deze boodschap brengt Friso de Zeeuw, directeur nieuwe markten van Bouwfonds. Hij staat er klaar voor, laat hij weten.

De geslaagde gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek, waaraan onder meer Bouwfonds als marktpartij heeft bijgedragen, smaakt wat De Zeeuw betreft naar meer. Dat zal het Utrechtse provinciebestuur graag horen na de scherpe kritiek van de speciale statencommissie die de bouwstagnatie in Utrecht onderzocht. Een van de conclusies was dat het beleid volstrekt ontoereikend is om te zorgen voor voldoende nieuwe woningen.

De gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek is gisteren officieel vastgesteld door de colleges van Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland, nadat eerder de beide Provinciale Staten er hun goedkeuring aan gaven. Het voornemen is in het gebied boven op de bestaande plannen 12.900 woningen extra te bouwen. Daarmee is voldaan aan het verzoek van minister Dekker van VROM om te onderzoeken of het mogelijk is er tien- tot twintigduizend woningen extra te bouwen.

Dat dit inderdaad kan, is mede te danken aan Bouwfonds en Ymere, die met voorstellen kwamen om belemmeringen weg te nemen voor een forse bouwopgave aan de westkant van Hoofddorp. Er werden mogelijkheden bedacht voor woningbouw gecombineerd met de aanleg van waterberging en recreatie- en groenvoorzieningen.

De Zeeuw meent dat voor marktpartijen alleen een rol in gebiedsontwikkeling is weggelegd als ze een visie kunnen bieden waar anderen wat aan hebben. “Het begint met de inhoud; je moet meer te melden hebben dan je eigen zakelijke belangen. Op basis van daarvan hadden wij ons kunnen beperken tot Hoofddorp-West: daar hebben wij een grondpositie.”

Waar het volgens hem om draaide, was dat het hard nodig bleek voor een gebied als de Haarlemmermeer-Bollenstreek, “een bredere visie ten beste te geven”. “Wij hebben gezien dat vaak ad hoc, verbrokkeld, over deze gebieden is gesproken. Zo lijkt het of bij de Ringvaart een andere wereld begint, of alle bruggen zijn opgehaald. Er moet over de provinciegrens heen worden gekeken.”

Hij krijgt bijval van gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland, die worstelt met de vele ruimteclaims in de Haarlemmermeer. “Dit is het gebied waar Nederland de hele dag in de file staat. Hier wordt het geld verdiend”, wijst hij op de rond Schiphol geconcentreerde bedrijvigheid. Die werkenden vinden geen huis in de buurt en moeten naar Almere. “Dat levert nog meer verkeer op”, licht hij zijn bouwwens toe.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels