nieuws

Tenderned brengt uniformiteit in aanbesteden

bouwbreed

utrecht – Tenderned, het elektronische aanbestedingssysteem van de overheden, staat aan de vooravond van landelijke invoering. Vanaf juli gaat het netwerk van professionele aanbesteders bij de overheid Pianoo beginnen met de introductie.

“Vanaf juli gaan we zo�n drie aanbestedende overheden per maand aansluiten op Tenderned. Vanaf begin volgend jaar hopen we het systeem dan voor iedereen beschikbaar te hebben”, vertelt Henk Wijnen van Pianoo. Het systeem is dan klaar om de bulk van de overheidsopdrachten elektronisch te kunnen bedienen inclusief twee vormen van veilen.

“De belangrijkste aanbestedingsprocedures staan in het systeem. We gaan het nu verder uitbouwen”, aldus Wijnen. Zo ontbreekt bijvoorbeeld nog het aanbesteden van publiek-private samenwerkingsprojecten. “Over anderhalf jaar denken we dat gereed te hebben.”

Tenderned is ontstaan bij Prorail. “Nadat in 1995 NS gesplitst werd in een vervoerspoot en een infrapoot waarin onder andere Rail Infrabeheer zat, nu Prorail, hebben we zitten kijken hoe we eenvoudiger konden aanbesteden. Voor die tijd deed het ingenieursbureau van de NS dat. Daarbij viel ons al direct op dat we bij elke aanbesteding steeds weer dikke mappen, liefst in tweevoud dan kon er tenminste nog wat zoekraken, met dezelfde gegevens van aannemers op ons bureau kregen. Dat was destijds reden om te beginnen met het Opdrachtnemer Registratie Systeem, kortweg ORS. Aanbieders hoefden toen nog maar een keer algemene gegevens aan te leveren”, vertelt Ger van der Wal, hoofd Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop van Prorail.

Uiteraard leed dat systeem aan kinderziektes. Prorail zelf beheerde het systeem. “Het ging nog wel eens fout omdat aannemers vergaten wijzigingen in hun bedrijf door te geven. Dan schreven ze in op een werk waarvan wij in ons systeem hadden staan dat ze een dergelijk werk nog nooit hadden gedaan of dat volgens onze verouderde gegevens hun financiële draagkracht te boven zou gaan. We hebben ons toen afgevraagd of het niet handiger was als aannemers zelf via internet bij hun eigen gegevens zouden kunnen om die bij de tijd te houden.”

Eenmaal zover, lag de stap naar volledig elektronisch aanbesteden voor de hand. Prorail had inmiddels 150 aannemers in het systeem staan waarvan ze in ieder geval wisten dat die heel goed in staat waren met internet om te gaan. “Met de ervaring van ORS hebben we een volledig aanbestedingssysteem ontwikkeld. Dat was echter gebouwd op de werkwijze bij Prorail. Toen ook andere overheden gingen denken over elektronisch aanbesteden, dreigde wildgroei te ontstaan.”

Intussen was op verzoek van de aannemers ook al de Aanbestedingskalender ontwikkeld. Daarin staat een jaar vooruit wat aanbestedende diensten denken aan werken op de markt te brengen. “Dat heeft ongeveer een jaar gedraaid. Bij Prorail lukte het nog wel, maar bij Rijkswaterstaat was het lastiger omdat er binnen de dienst ongeveer twintig aanbestedende diensten waren die ook nog redelijk autonoom waren. Toen hebben we het bij het CROW ondergebracht waar het wel goed werkt”, aldus Van der Wal.

In 2003 heeft vervolgens Rijkswaterstaat het besluit genomen aansluiting te zoeken bij het ORS-systeem van Prorail. “Dat moest toen wel worden omgebouwd. Wij zijn per slot van rekening een nutsbedrijf waarop die (Europese) regels van toepassing zijn. De aanbestedende diensten bij de verschillende overheden vallen onder de Europese Aanbestedingsrichtlijn. Bovendien moesten er veel meer opdrachtgevers in”, aldus de opperaanbesteder.

In november was het systeem zo goed als af. Toen begon het testen en het herstellen van foutjes die er in zulke systemen nu eenmaal insluipen. “Met een beperkte groep aannemers zijn we doorgegaan om het systeem in de praktijk te testen. Daarvoor hebben we de spooraannemers gekozen, dat zijn er zes.”

Het resultaat is een zwaarbeveiligd systeem dat uniformiteit moet brengen in het aanbesteden door overheden. “Maar ook Waterschappen en de gezondheidszorg hebben belangstelling. In de Aanbestedingswet hebben we ook geregeld dat een onderdeel van Tenderned, de aankondigingen, verplicht zijn gesteld. Daarmee hopen we dat de aanbestedende diensten ook de andere onderdelen van het net gaan gebruiken”, zegt Wijnen.

Zowel hij als Van der Wal is ervan overtuigd dat het voor aanbestedende diensten, maar ook voor de aanbieders vele voordelen heeft. Die zijn verlost van allerlei papieren als algemene bedrijfsgegevens. “Het mooie van het systeem is dat het bijna hetzelfde is als de papieren aanbesteding. Voordeel voor de aanbieder is dat hij tot kort voor het “legen van de bus” zijn aanbieding nog kan wijzigen. We hopen en verwachten ook dat veel bedrijven zich laten registreren in Tenderned. Zij krijgen dan een elektronische handtekening waarna ze het systeem zelf kunnen vullen met bedrijfsgegevens. Daarbij zullen dan wel verschillende niveaus van autorisatie komen. De aanbieding zelf zal door de directeur getekend moeten worden. Het vullen van de databank kan op een lager niveau”, aldus Wijnen.

Met de ervaring van ORS hebben we een volledig aanbestedingssysteem ontwikkeld

Reageer op dit artikel