nieuws

Subsidie afkoppelen regenwater succesvol

bouwbreed

groningen – Waterschap Noorderzijlvest heeft met de stimuleringsregeling voor het afkoppelen van regenwater de eerste succesvolle resultaten geboekt. Het waterschap heeft voor vijftig projecten subsidie toegezegd voor een totaal van ruim 2,8 miljoen euro.

Voor dit bedrag wordt circa 74 hectare aan verhard oppervlak afgekoppeld. Dat is in het gebied van Noorderzijlvest een kleine 3 procent van het aangesloten verhard oppervlak.

De regeling stimuleert dat schoon regenwater van verharde oppervlakken zoals daken, straten en pleinen niet op het riool komt, maar rechtstreeks wordt afgevoerd naar sloten of kanalen of wordt geïnfiltreerd in de bodem.

Door het afkoppelen van het regenwater krijgen de riolen en de zuiveringsinstallaties minder water te verwerken. Het afkoppelen betekent ook dat bij hevige regenval minder water uit de gemengde rioolstelsels overstort en ongezuiverd in sloten en kanalen komt. Dit leidt tot een betere kwaliteit van het oppervlaktewater en een kostenbesparing in de rioolwaterzuivering.

De stimuleringsregeling wordt door nagenoeg alle waterschappen in Nederland gehanteerd. Met de regeling willen de waterschappen de gemeenten in hun gebied stimuleren bij renovatieprojecten van de gemengde rioolstelsels deze, waar mogelijk, om te bouwen naar een gescheiden stelsel.

Op landelijk niveau was per 1 januari 2005 4,3 procent van het verharde oppervlak afgekoppeld. Op basis van de reeds geformuleerde gemeentelijke rioleringsplannen is de verwachting dat in 2010 dit percentage zal zijn opgelopen tot 10. Met de stimuleringsregeling is ruwweg een bedrag van 2 miljard euro gemoeid.

Gescheiden afvoeren van afval- en regenwater is het beleid, maar blijkt kostbaar. De extra kosten daarvoor kunnen de komende decennia oplopen tot meer dan 20 miljard euro, indien gemeenten de helft van hun gemengde systemen gaan ombouwen. Daardoor kunnen de jaarlijkse kosten met ruim 2 miljard euro toenemen.

Gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater vereist tevens extra beheer. Voorzieningen om regenwater in de grond te laten lopen zijn complexer en vragen meer aandacht.

Handhaving moet voorkomen dat bewoners vuil water op het regenwaterriool lozen.

Reageer op dit artikel