nieuws

Schildersbranche heeft lastig jaar achter de rug

bouwbreed

waddinxveen – De schilders- en onderhoudsbranche heeft een lastig en onduidelijk jaar achter de rug. Dat schrijft brancheorganisatie Fosag in zijn jaarverslag.

Een lastig jaar omdat het economisch herstel lang uitbleef. Pas in de tweede helft van 2005 was sprake van een opleving, zij het een zeer beperkte. Veel bedrijven in de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche werden dan ook geconfronteerd met een teruglopende winstgevendheid. De omzetten groeiden niet of nauwelijks.

In de sector nam bovendien de concurrentie toe, tussen de bedrijven onderling alsmede op de arbeidsmarkt. Het aantal werkzame personen in de bedrijfstak daalde met tweeduizend tot 37.000.

“De komst van buitenlandse arbeidskrachten op de Nederlandse arbeidsmarkt maakte de noodzaak om na te denken over de opbouw van de personele bezetting tot een must”, schrijven Fosag-voorzitter Jan van Walsem en directeur Eric Kruiderink in het jaarverslag.

Volgens hen kiezen bedrijven steeds vaker voor uitzendkrachten en maken ze vaker gebruik van de mogelijkheden van de flexwet. “Die verschuiving is duidelijk waarneembaar. De branche zoekt naar flexibiliteit, duidelijkheid en zekerheid.”

Onduidelijkheid was er afgelopen jaar ook lang over de problematiek van de winterwerkloosheid. Uiteindelijk kreeg de besluitvorming over de premiedifferentiatie – na vele jaren van praten – wel een definitieve vorm. De duur van de arbeidscontracten bepaalt nu of er veel of weinig premie voor de wachtgeldfondsen en ww moet worden betaald. “De snelle veranderingen op de markt zijn nauwelijks bij te houden. Het vergt van de bedrijven in de bedrijfstak een groot aanpassingsvermogen”, stellen Van Walsem en Kruiderink vast.

Over de komende jaren zijn ze positief. “Er is sprake van herstel, er is sprake van een lichte stijging van de groei en van een toenemend vertrouwen in de economische spankracht van ons land.”

Fosag zag vorig jaar overigens de inkomsten met een kleine 9 procent toenemen tot ruim 5,1 miljoen euro. De kosten namen echter met 10 procent toe. Uiteindelijk behaalde de organisatie een positief exploitatieresultaat van 53.000 euro, 33.000 euro minder dan het jaar ervoor.

Reageer op dit artikel