nieuws

Schappen gaan code voor goed bestuur opstellen

bouwbreed

zoetermeer – De product- en bedrijfschappen gaan een code voor goed bestuur opstellen. Dit hebben de schappen laten weten in een brief aan een kabinet.

In de code komen normen over andere zorgvuldig bestuur en publieke verantwoording zoals transparantie, openbaarheid en controleerbaarheid. Hiermee komen de schappen tegemoet aan uitspraken van bedrijven in een draagvlakonderzoek. Dat onderzoek hebben de schappen laten houden naar aanleiding van pogingen van kabinetten om de schappen op te heffen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat bedrijven in zijn algemene de publiekrechtelijke functie van de schappen onderschrijven. De communicatie met bedrijven en de transparantie behoefden echter wel verbetering.

Daarop spelen de schappen in door aangesloten bedrijven intensiever te betrekken bij de werkzaamheden. Dit willen de schappen interactief doen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om peilingen onder georganiseerde en georganiseerde bedrijven bij wijzigingen van beleid.

Met de code en een betere betrokkenheid hopen de schappen de druk weg te nemen om hen op te heffen. Ook verwachten zij meer draagvlak te creëren bij de bedrijven waardoor die aangesloten willen blijven. Enkele jaren geleden is de schildersbranche uit het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud (HAO) gestapt. De reden daarvoor was plat gezegd dat de schilders vonden geen waar voor hun geld te krijgen.

Deze week nog moet het kabinet een beslissing nemen wat te doen met de schappen in de toekomst. Waarschijnlijk nog voor de zomer wordt dat standpunt dan in de Tweede Kamer besproken. Wellicht dat dan ook het moratorium op nieuwe schappen wordt opgeheven zoals de SER in zijn advies heeft gevraagd.

Reageer op dit artikel