nieuws

Ribbels in zee bepalen richting zandtransport

bouwbreed

enschede – De richting van zandtransport over ribbels op de zeebodem wordt door de huidige computermodellen vaak niet goed voorspeld. Alleen bij kleine ribbels en grover zand is sprake van aanzanding. Bij grote ribbels en fijn zand is het netto zandtransport juist van de kust af.

Dat concludeert Jebbe van der Werf die vrijdag promoveert aan de Universiteit Twente. Hij onderzocht de invloed van ribbels op het zandtransport.

Door de zeespiegelstijging en het toenemende gebruik van de zee, bijvoorbeeld voor windmolenparken, is het steeds belangrijker om het kustsysteem te begrijpen en veranderingen door menselijk ingrijpen te kunnen voorspellen.

Van der Werf verrichtte twee proevenseries, onder meer in de grote golftunnel van WL Delft Hydraulics. Doordat hij de golfstroming daarin op ware grootte kon genereren, ontstonden �natuurlijke� en beweeglijke ribbels. Hij voerde zowel experimenten uit met regelmatige als met onregelmatige golven, en hield rekening met de asymmetrische vorm van de golven. Die asymmetrie zorgt ervoor dat de stroomsnelheid naar de kust toe groter is dan van de kust af. Van der Werf: “Je zou daardoor verwachten dat het zandtransport ook richting de kust groter is, maar door de invloed van de ribbels is dit voor de meeste condities niet het geval.”

Als de golf over de ribbel stroomt, ontstaat achter de ribbel een werveling die is gevuld met zand. Wanneer de top van de golf voorbij is, draait de stromingsrichting om, en wordt de werveling met zand over de ribbel meegevoerd met de aflandige stroming. Tegelijkertijd ontstaat aan de andere zijde van de ribbel ook een werveling, maar die is kleiner door de lagere stroomsnelheid in die richting.

Van der Werf ontwikkelde een nieuwe dimensieloze parameter P die de verhouding tussen de ribbelhoogte en de korrelgrootte vertegenwoordigd. Hij concludeert dat voor grote waarden van P, in geval van grote ribbels en fijn zand, het netto zandtransport van de kust af gericht is en voor kleine waarde van P naar de kust toe.

Op basis van zijn nieuwe metingen komt Van der Werf daarnaast met een nieuwe formule die de afmetingen van de ribbels beter voorspelt en met drie modelaanpassingen om de processen van zandtransport beter te voorspellen.

Reageer op dit artikel