nieuws

Prijsvraag betere asfaltverhardingen

bouwbreed

delft – Om tot verbetering te komen van wegdekken van asfalt houdt Rijkswaterstaat een openbare aanbesteding door middel van een prijsvraag. Het asfalt moet schoner, stiller en homogener en de markt mag zeggen hoe.

De aanbesteding wordt in de vorm van een prijsvraag gehouden om het bedrijfsleven nauw te kunnen betrekken bij innovaties op het gebied van voorbereiding, aanleg, en beheer en onderhoud van infrastructuur. Succesvolle deelnemers moeten alles doen: ideeën voor verbeterpunten bedenken, de oplossing ontwikkelen tot startklaar uitvoeringsproject, een praktijkproef uitvoeren en de proef monitoren en bevindingen rapporteren. Onderlinge samenwerking van partijen om het verbetertraject van idee tot rapportage te kunnen bestrijken, wordt door Rijkswaterstaat gestimuleerd. Daarmee denkt de rijksdienst optimaal gebruik te maken van de expertise en inventiviteit die in de markt beschikbaar zijn.

De prijsvraag is toegesneden op drie verbeterpunten. Allereerst is dat de luchtkwaliteit, in het bijzonder fijn stof. Onderzoeken wijzen uit dat een aanzienlijk deel van het fijn stof langs wegen afkomstig is van het stof dat van het wegdek en de directe omgeving daarvan opwervelt. In het buitenland is op stedelijke wegen al geëxperimenteerd met technieken om opwerveling tegen te gaan. Rijkswaterstaat is nu op zoek naar technieken voor snelwegen om overschrijdingen van daggemiddelde concentraties van deeltjes kleiner dan 10 micrometer (PM10) tegen te gaan. Gedacht kan worden aan het reinigen van de traditionele wegverhardingen van zeer open asfaltbeton (zoab) op de snelwegen van het hoofdwegennet.

Geluid is een volgend verbeterpunt. Vervuiling van dubbellaags zoab leidt tot een afname van de geluidreducerende werking. Rijkswaterstaat is geïnteresseerd in wat de markt kan doen om de geluidsreductie als functionele eigenschap van tweelaags zoab gedurende de levensduur van deze wegverharding in stand te houden. Ten slotte is tweelaags zoab niet altijd homogeen van kwaliteit te zijn. Daardoor kan verlies aan steentjes (rafeling) ontstaan die de technische levensduur van deze asfaltverharding beperkt. Verbetering van de de homogeniteit in kwaliteit ziet Rijkswaterstaat als een van de mogelijke oplossingen voor het verlengen van de levensduur.

Inzendingen die voldoen aan de eisen en criteria van de aanbesteding, zullen door een jury anoniem worden beoordeeld. Voor elk verbeterpunt worden maximaal drie ideeën geselecteerd. Per geselecteerd idee in de ontwikkelfase is een budget van 50.000 euro beschikbaar, voor de realisatiefase is gaat het om een bedrag van 100.000 euro. Het eigendom van de ideeën blijft in beginsel bij de indieners.

De aanbestedingsfase eindigt op 28 juni. De fase voor het ontwikkelen van de oplossing tot startklaar project met plan van aanpak en draaiboek zal de maanden augustus en september in beslag nemen. De realisatiefase loopt van november dit jaar tot april 2007.

Reageer op dit artikel