nieuws

Nog veel vragen rond nieuwe Arbowet

bouwbreed

amsterdam – De wijziging van de Arbowet roept nog vele vragen op. Onder het mom van deregulering vermindert de rijksoverheid de regels, maar de sectoren zullen nu zelf hard aan het werk moeten, meent Arbouw-directeur Cees van Vliet.

“Ik vraag me af of mensen die roepen om minder regelgeving, beseffen wat ze over zich afroepen. In plaats dat de overheid regels stelt, zullen de sectoren het nu zelf moeten doen. De bouw heeft wat dat betreft wel een voorsprong omdat er paritair al veel is geregeld. Maar er zullen ook afspraken moeten worden gemaakt met andere sectoren die op de bouwplaats komen”, vertelt Van Vliet.

Juist daar ziet hij problemen opdoemen. Alleen al de vraag voor wie de nog op te stellen arbocatalogus voor de bouw gaat gelden. Binnen de sector wil bijna iedereen dat bijvoorbeeld ook zelfstandigen zonder personeel zich moeten houden aan de zelf opgelegde regels. De Fosag heeft echter al laten weten dat ondernemers zonder personeel er niet onder mogen vallen.

Een grote dreiging ziet Van Vliet ook op bouwplaatsen waar niet één hoofdaannemer is, maar waar de opdrachtgever deelopdrachten heeft aanbesteed. “Wie is dan uiteindelijke eindverantwoordelijke, de ontwerper, de opdrachtgever? Het gevaar bestaat dat er verschillende afspraken met de verschillende bedrijven worden gemaakt over arbeidsomstandigheden.”

Daardoor dreigt ook het gevaar van oneerlijke concurrentie op arbeidsomstandigheden. “Degene die er weinig tot niets aan doet heeft een kostenvoordeel ten opzichte van bedrijven die wel serieus met veiligheid en gezondheid op de bouwplaats omgaan. En dat wil eigenlijk iedereen in de bouw wel”, aldus Van Vliet.

Dit geldt nog sterker naarmate er meer mensen uit het buitenland al dan niet als schijnzelfstandige op de bouwplaats rondlopen. Als ze de regels die in Nederland gelden al kennen, dan is het niet uitgesloten dat ze die minder strak zullen toepassen. Dat scheelt hen dan weer in de kosten.

Controleren

Verder is het de vraag hoe de Arbeidsinspectie in de toekomst gaat controleren. “Als een sector afspraken heeft gemaakt waar iedereen zich aan zal houden, dan is er geen probleem. Dan zijn die afspraken voor de Arbeidsinspectie het uitgangspunt voor controles. Maar wat gebeurt er als die afspraken niet eenduidig zijn of een deel van de sector niet meedoet. Dan zal de Arbeidsinspectie zelf moeten kijken hoe de doelen van de overheid op het gebied van arbeidsomstandigheden ingevuld zijn. Kortom, de sectoren zullen zelf nog hard aan de slag moeten”, vindt Van Vliet.

Reageer op dit artikel