nieuws

No alteration

bouwbreed

No taxation without representation. Betekent dat zoveel als: wie betaalt, bepaalt? Hoe dan ook: Noord-Amerikaanse koloniën bedienden zich van deze oneliner toen zij zich eind 18e eeuw afscheidden van het Britse moederland. Een bekende slogan. Ook in ons land nog vaak Arendo Joustra, charmant hoofdredacteur van Elsevier, herinnerde er onlangs als gastspreker aan tijdens een […]

No taxation without representation. Betekent dat zoveel als: wie betaalt, bepaalt? Hoe dan ook: Noord-Amerikaanse koloniën bedienden zich van deze oneliner toen zij zich eind 18e eeuw afscheidden van het Britse moederland. Een bekende slogan. Ook in ons land nog vaak

Arendo Joustra, charmant hoofdredacteur van Elsevier, herinnerde er onlangs als gastspreker aan tijdens een informeel etentje van de crème de la crème van de provincies met enige ministers, kamerleden, hoge ambtenaren en representanten van an-

dere overheden. Het was een besloten samenkomst, dus uit de school klappen mag eigenlijk niet. Maar Joustra zal het me niet kwalijk nemen dat ik toch stiekem vermeldt dat hij – met een ironische ondertoon, maar toch – het revolutionaire motto aanhaalde om te onderstrepen dat provincies aan zeggenschap kunnen winnen indien zij, net als gemeenten, zelf belasting heffen. Dan ontstaat er vanzelf interesse voor het provinciale (hand)werk. En zullen er bij provinciale verkiezingen eindelijk voldoende kiezers opdraven. Omkeerbaar is de slogan ook, stelde de hoofdredacteur gevat: no representation without taxation. Als je toch geen belasting betaalt, wat heeft een democratisch circus dan voor zin? Meer varianten noemde Joustra niet. Maar die zijn er wel. Zoals: no taxation, still representation. Een optie waartoe Provinciale Staten van Groningen zich vorige maand bekeerden. Niet zo zeer met het oog op de eigen situatie, als wel bedoeld voor de waterschappen, de onderste, vierde bestuurslaag in ons land.

Er-gaat-niets-boven-Groningen besloot vorige maand op voorstel van de PvdA-staten-fractie en met het oog op de behandeling van de nieuwe Waterschapswet komend najaar, er bij de nationale politiek op aan te dringen dat waterschappen hun wateropgave voortaan niet meer bekostigen via eigen watersysteemheffingen aan burgers en bedrijven.

Veel logischer is het, menen de noordelingen, om ten behoeve van de waterschappen een landelijk financieringssysteem op te zetten. Een systeem vergelijkbaar met het Provinciefonds en Gemeentefonds. Een mooie gedachte. Wel zo praktisch. Schaf dan gelijk het democratische circus bij de waterschappen af, denk je dan, Arendo Joustra indachtig. No representation without taxation, niet waar? Maar zo ver durven ze in het Noorden helaas toch niet te gaan.

Waterschappen mogen zelfs in het rebelse Groningen democratische instellingen blijven, inclusief eigen parlementen en verkiezingen. De Groninger Staten achten het alleen flauwekul dat speciale categorieën (boeren, bedrijfsleven) zogenoemde kwaliteitszetels houden in de waterschapsbesturen. Ook raar vinden ze het dat je tijdens waterschapsverkiezingen alleen op personen zou kunnen stemmen en niet op lijsten. Vandaar hun oproep: introduceer ook bij waterschappen het lijstenstelsel en sluit politieke partijen niet van deelname uit. Zo�n systeem doet het meest recht aan de democratische one-man-one-vote beginselen.

Waarmee de trend landelijk wel is gezet. Die nieuwe waterschapswet wordt straks door de Tweede Kamer aangenomen. Daar kun je vergif op innemen. Hooguit nog enig gesputter over een lijstenstelsel al dan niet.

Van CDA en VVD is, zoals de vlag er nu bij hangt, niet of nauwelijks verzet te verwachten. En de landelijke PvdA? Die houdt vast aan haar bezwaren tegen de huidige financieringswijze van de waterschappen. De socialisten zullen in Den Haag echter overruled worden door een meerderheid, inclusief kleinere fracties, die daar anders over denkt. De waterschappen kunnen tevreden zijn. Veel blijft bij het oude. Zoals verlangd. Lasting taxation, enduring representation, no alteration. Daar helpt zelfs geen kritisch artikel in Elsevier meer aan.

Reageer op dit artikel