nieuws

Nieuwe plannen sanering Ketelmeer

bouwbreed

flevoland – Rijkswaterstaat heeft een nieuw plan gemaakt voor de tweede fase van de sanering van het Ketelmeer; Ketelmeer-West. Dit ligt tussen IJsseloog en de Ketelbrug. Het saneringsplan is gebaseerd op nieuwe inzichten en naar verwachting in april 2007 klaar.

De oude methode bestond voor het grootste deel uit het baggeren en opslaan van het vervuilde slib uit het Ketelmeer. In 2002 was de bodemsanering van het oostelijk deel achter de rug.

Baggeren en het slib opslaan wordt echter niet langer meer gezien als de enige oplossing om de bodemvervuiling op te lossen. Inmiddels wordt er gedacht aan het wegzuigen van de zandlaag onder de sliblaag, zodat de sliblaag gaat zakken en golfslag de bodem niet meer kan beroeren.

Ook het isoleren van de sliblaag door het aanbrengen van een zandpakket behoort tot de opties. Een en ander is afhankelijk van de te verwachten risico�s voor flora en fauna en de diverse investeringen, die ermee gemoeid zijn. Voorts wil men in de plannen de vaargeul in het Keteldiep op diepte brengen, zodat de beroepsvaart hiervan gebruik kan maken. Het schone slib dat vrijkomt dient als grond voor de aanleg van natuurgebied IJsselmonding.

Voor het opstellen van de nieuwe plannen geldt een procedureaanpassing, zoals uitstel van de bestaande beschikking (vergunning) en het aanvragen van een gewijzigde of nieuwe. Rijkswaterstaat begint alvast met een onderzoek naar de risicobeoordelingen en het nieuwe saneringsplan.

Het Ketelmeer is in totaal 3500 hectare groot en gelegen tussen de monding van de IJssel en de Ketelbrug. De rivier de IJssel nam jarenlang vervuiling mee, dat in het Ketelmeer tot rust kwam en als slib afzonk.

Sinds 1996 is Rijkswaterstaat in het Ketelmeer begonnen met de bouw van het depot IJsseloog (doorsnede 1 kilometer) voor de opslag van het vervuilde slib uit het Ketelmeer. De inhoud van het ronde depot is 20 miljoen kubieke meter.

In april 1999 is het depot opgeleverd, waarna in september 2000 met de eerste fase van de sanering is begonnen. In totaal moet er zo�n 15 miljoen kubieke meter vervuild slib worden opgeslagen.

Reageer op dit artikel