nieuws

Kort geding over geschil bij aanbesteding valt verkeerd

bouwbreed

den haag – Hoewel arbitrage niet zaligmakend is, betreuren vrijwel alle betrokkenen, inclusief de rechterlijke macht, dat aanbestedingsgeschillen voortaan door de kortgedingrechter moeten worden beslecht.

Dat bleek op het congres op de VU over dit onderwerp. Op pagina 5 gaan de organisatoren in op de unanimiteit op dit congres over de wenselijkheid een rechtsgang te ontwikkelen die voor alle betrokkenen tenminste de kwaliteit biedt van de rechtsbescherming van de Raad van Arbitrage. Het kort geding lijkt die kwaliteit onvoldoende te kunnen bieden. De organisatoren constateren een sterk gevoel van onbehagen over de beperkingen van het kort geding om recht te doen aan de grote belangen die bij aanbestedingen op het spel staan.

Op pagina 5:

Onbegrip over kort geding bij

aanbestedingsgeschil.

Reageer op dit artikel