nieuws

Kinderen denken mee over nieuwe stadswijk

bouwbreed

zutphen – Het komt niet elke dag voor dat een projectontwikkelaar leerlingen van een basisschool inschakelt om mee te denken over de invulling van een nieuwe stadswijk. De kinderen van de Walter Gillijnsschool kregen echter de kans om met ideeën op de proppen te komen hoe de toekomstige wijk op het voormalige NSC-terrein in Zutphen er naar hun smaak uit moet gaan zien.

“Tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden in de aula van de school kwamen we in contact met een lerares. Zo is het idee ontstaan om de leerlingen bij het project te betrekken”, zegt projectmanager Paul Evers van Van der Looy Projektmanagement BV uit Weert.

Van het een kwam het ander en samen met de gemeente Zutphen werd voor alle groepen van de basisschool een project opgetuigd onder het motto �Hoe ontstaat de buurt?�.

Op het voormalige fabrieksterrein in hartje Zutphen, dat een omvang heeft van 1,7 hectare, heeft de ontwikkelaar 48 stadswoningen en 67 appartementen voorzien die komen te liggen aan de historische Cabinetsgracht. Dat het schoolgebouw staat bij de plaats van de nieuwbouw was voor Van der Looy Projektmanagement een reden om de scholieren, van groep één tot groep acht, uit te nodigen hun zegje te doen over de plannen.

Een combinatie van educatie en een inbreng van de leerlingen zelf, zo karakteriseert Evers de contacten met de scholieren. “De kinderen waren nieuwsgierig welke partijen er bij de bouw betrokken waren en hadden nog allerlei andere vragen over hoe de plannen tot stand zijn gekomen.” Uiteindelijk mochten de scholieren zelf aan de slag; zij maakten een maquette die werd vergeleken met de �echte maquette�.

“Omdat de kinderen niet gehinderd worden door allerhande regels en stedenbouwkundige voorschriften konden zij met heel verrassende ideeën komen”, stelt Evers. Wat in de maquette van de scholieren vooral in het oog springt, zijn de grote villa�s die zij in kleurrijk en in verschillende vormen hadden bedacht.

Extra bijzonder is dat de suggesties van de leerlingen mogelijk ook bij de daadwerkelijke uitvoering van de nieuwbouw worden meegenomen.

“De kinderen hebben inderdaad een vinger in de pap. Zo kwamen ze met het idee om langs het water trapjes aan te leggen, zodat de mensen beneden op een vlonder kunnen zitten. Ook hadden de kinderen een wens voor een grotere speelplaats en stelden zij voor om voorzieningen aan te leggen die het mogelijk maken met bootjes op het water te varen”, somt Evers enkele van de opvallende ideeën op.

Evers is zeer positief over de resultaten van het experiment, vooral omdat gebleken is dat kinderen onbevangen kunnen kijken naar de invulling van een stadswijk. De leerlingen hebben met groot plezier aan het project meegewerkt, weet Evers. “We hebben van hen alleen maar enthousiaste reacties gehad.”

�Leerlingen komen met verrassende ideeën�

Reageer op dit artikel