nieuws

Keurmerk voor staalconstructiebedrijven

bouwbreed Premium

zoetermeer – Tot voor kort was het voor staalconstructiebedrijven moeilijk de kwaliteit van een product aan te tonen. Het nieuwe Keurmerk Nederlandse Staalbouw geeft de garantie dat het product aan de eisen van de norm NEN-ENV 1090-1 voldoet. Initiatiefnemer, de vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS), geeft vandaag het officiële startschot van het keurmerk.

In bestekken staat voorgeschreven dat staalconstructies moeten voldoen aan het Bouwbesluit, de TGB en de norm NEN-ENV 1090-1. Bedrijven kunnen deze kwaliteit leveren, maar hoe is dat te bewijzen? Hoe kan de opdrachtgever de garantie krijgen dat het in orde is? Constructiebedrijven verenigd in de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw hebben hiervoor in de afgelopen jaren gewerkt aan het Keurmerk Nederlandse Staalbouw. Bedrijven die dit keurmerk voeren, leveren een gegarandeerd kwaliteitsproduct. Directeur Eibert ten Brink van de SNS is blij met het nieuwe keurmerk: “We zullen met het keurmerk kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid uitstralen.”

Dat kan de branche zeker gebruiken. Door problemen met wateraccumulatie op platte daken en, recenter, het instorten van daken onder een zware sneeuwlast kwamen de veelal uit staalconstructies opgebouwde bedrijfshallen in een kwaad daglicht te staan. “De roep om kwaliteit is groter dan ooit,” zegt Ten Brink. “En goede bedrijven willen zich er graag mee onderscheiden.”

Staalconstructies hebben voor de bouw een grote maatnauwkeurigheid. Gezien de hoge graad van automatisering en de constructiemogelijkheden, is er nog veel te winnen met bouwen in staal. Maar kwaliteit staat of valt met een betrokkenheid en kennis van zaken in alle geledingen van het bedrijf. “Het is een bewustwording die je in het hele bedrijf moet doorvoeren,” zegt Henk Pero, bestuurslid van SNS en directeur van Dijconstaal. Zijn bedrijf is een van de bedrijven die nu het keurmerk heeft. “De invoering betekende een mentaliteitsombuiging in het bedrijf die verder gaat dan beschreven in ISO- of VCA-handboeken. Iedereen in het bedrijf is zich nu bewust van zijn bijdrage aan de kwaliteit van het eindproduct.”

Bedrijven lopen voor het verkrijgen van een keurmerk een checklist langs. De overzichtelijke lijst loopt stap voor stap langs de eisen van NEN-ENV 1090-1. Elk deel van het proces is hiermee te controleren. Eventuele fouten worden in een vroeg stadium gesignaleerd en kunnen bijtijds worden hersteld.

Maar de checklist gaat verder dan de 1090 en betreft alle geledingen van het bedrijf. Ook de financiële kant en het management zijn erbij betrokken. Het keurmerk is ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Nederlandse Staalbouw.

Alle bedrijven die het keurmerk mogen voeren, werken volgens strenge regels, voorschriften en normen en zijn uitgebreid onderzocht door een onafhankelijke geaccrediteerde instantie.

Op dit moment heeft ongeveer 30 procent van de 125 bij SNS aangesloten staalbouwbedrijven het certificeringstraject met succes doorlopen.

SNS verwacht dat het voeren van het keurmerk in de komende twee jaar verplicht wordt gesteld voor lidbedrijven.

Reageer op dit artikel