nieuws

Kabinet heeft voorkeur voor tunnel A6/A9

bouwbreed

den haag – De minister Peijs (verkeer) en Dekker (VROM) hebben voorkeur voor een nieuwe lange tunnel tussen Schiphol en Almere. Eind juni neemt het kabinet een definitief besluit over betere infrastructuur naar de groeistad. Volgens Haagse bronnen zijn de kansen voor het opwaarderen van de huidige verbinding door de Bijlmer geslonken.

Datzelfde geldt voor het nieuwe alternatief dat Heijmans onlangs aanreikte. De bouwer won een ontwerpwedstrijd van Rijkswaterstaat en kreeg de toezegging dat er serieus naar zou worden gekeken. Daarbij wordt de A1 in noordelijke richting omgelegd en de verbinding door de Bijlmer volledig ondertunneld, waardoor ook ruimte komt voor extra groen bij Muiden.

De ministers zouden het eens zijn over een lange tunnel tussen de A6 en A9. Daarbij zou de natuur van Het Gein en het Naardermeer zoveel mogelijk worden ontzien. Afgelopen week hebben de bewindsvrouwen bestuurlijk overleg gevoerd met de Noordvleugel. Formeel zijn de standpunten nog allerminst en ook de onderraad met de meest betrokken ministers moet nog een besluit nemen. Rijkswaterstaat heeft vooralsnog beide varianten doorgerekend en raamt het project op 4,5 miljard euro.

Het is nog onduidelijk welke variant op een kamermeerderheid kan rekenen. CDA-kamerlid Van Hijum vindt nieuw asfalt “onontkoombaar”, maar laat in het midden of dat een nieuwe tunnel moet worden of uitbreiding van de bestaande wegen. Ook PvdA houdt nog beide opties open. SP, GroenLinks, D66 daarentegen zien niets in een nieuwe verbinding.

Reageer op dit artikel