nieuws

Inspraak bouwprojecten in nieuw jasje gestoken

bouwbreed

den haag – Het Rijk gaat de inspraakprocedures voor bouwprojecten moderniseren waardoor omwonenden eerder mogen meepraten. Minister Peijs (verkeer) gaat de werkwijze meteen toepassen bij zeven projecten waaronder vliegveld Valkenburg, de ringweg Utrecht, de N18 en de ontpoldering van de Noordwaard. Doel is de frustraties rond inspraak te verminderen.

Het fenomeen inspraak leidt tot gemengde gevoelens: De insprekers vinden niet dat ze serieus worden genomen en voelen zich voor het blok gezet. De ambtenaren daarentegen ervaren de bijdrages vooral als lastig en als mosterd na de maaltijd.

Desondanks namen vorig jaar 4761 burgers en organisaties de moeite te reageren op vijftig plannen van Verkeer en Waterstaat. Dat is gemiddeld bijna 300 reacties per project. Dit jaar bestaat er bij 75 projecten van het ministerie de mogelijkheid om te reageren.

Onder leiding van prof. Pieter Tops is �de inspraak� tegen het licht gehouden. Het fenomeen stamt uit de democratiseringsgolf van de jaren zestig en is toe aan modernisering. Zijn werkgroep stelt een nieuwe stijl voor waarbij eerder in het planproces ruimte komt voor de mening van omwonenden.

Het alternatief voor de huidige inspraakrondes is een aanpak in twee fasen: consultatie in de voorbereiding van beleid en een �belangentoets� in de besluitfase. Volgens Tops werkt de Inspraak Nieuwe Stijl als een trechter, naarmate het plan vordert, des te concreter wordt de dialoog tussen overheid en burger.

De consultatieronde vindt plaats op het moment dat er nog wel iets aan te passen is zonder meteen de planning van het project in gevaar te brengen.

Idealiter kunnen bestuurders daardoor betere besluiten nemen: inspraak is beter bruikbaar, burgers begrijpen besluiten beter en hebben meer vertrouwen in het nut van inspraak. Volgens Tops zijn de eerste positieve ervaringen al opgedaan bij de Zuiderzeelijn, bij de evaluatie van het Schipholbeleid en de ontpoldering van de Noordwaard.

Reageer op dit artikel