nieuws

Immigrantenstroom vooral Nederlanders en Polen

bouwbreed

voorburg – Polen en terugkerende Nederlanders vormen in ons land de grootste immigrantenstroom. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg.

In het eerste kwartaal vestigden zich 22.000 immigranten in Nederland. Het aantal betekent een stijging van een kleine 2000 ten opzichte van de eerste drie maanden in 2005. Met de komst van 22.000 burgers is een einde gekomen aan het voortdurend afnemende aantal nieuwkomers. Sinds strenge migratieregels van kracht werden is – vanaf 2001 – het aantal immigranten telkens gedaald.

Verreweg de grootste groep immigranten (4900) betreft terugkerende Nederlanders. In het eerste kwartaal van 2005 keerden 4300 Nederlanders terug naar eigen land. De belangrijkste groep immigranten na de terugkerende Nederlanders vormen de Polen. In de eerste drie maanden van het vorig jaar stroomden 1400 personen uit het voormalige Oostblokland toe. Dit jaar meldden zich in dezelfde periode 1800 nieuwelingen. Bij de overige oude Oostbloklanden is Nederland nauwelijks in trek.

In de topvijf van de immigratielanden bevinden zich eveneens Duitsland, Turkije en de Verenigde Staten. De toestroom uit Duitsland nam het eerste kwartaal licht toe tot 1200. Met een aantal van 900 kwamen dit jaar 200 Turken minder binnen dan vorig jaar. De immigratie van de Amerikanen nam met eenderde toe tot 800.

De uitstroom van mensen die in Nederland gevestigd waren, overtreft momenteel ruimschoots de immigratie. Tegenover de 22.000 nieuwkomers staan 29.000 landverlaters. De groeiende belangstelling om te emigreren houdt sinds 2001 onverminderd aan. Het aantal vertrekkers van Nederlandse origine nam in het eerste kwartaal – vergeleken met de startmaanden van 2005 – met bijna een kwart toe tot 13.400. Gelijktijdig verlieten 1100 Duitsers, 900 Britten en 700 Antillianen ons land. Het aantal vertrekkende Antillianen daalde met 400. Per 1 april telde Nederland 16,338 miljoen inwoners.

Reageer op dit artikel