nieuws

Handtekeningenactie Groene Hart

bouwbreed Premium

kockengen – Het Groene Hart moet open blijven. Met die insteek deed Milieudefensie gisteren in een weiland vol met spandoeken behangen actiekoeien de aftrap voor een grootscheepse handtekeningenactie.

Acteur Bram van der Vlugt, zelf woonachtig in het gebied, heeft de eerste handtekening gezet in het bijzijn van veehouder W. Hoogendoorn. Zijn land is in beeld als plek voor een nieuwbouwwijk in Kockengen.

“Het gaat wereldwijd om een uniek veen- en weidegebied, waarin duizenden mensen wonen en werken en waar miljoenen Nederlanders genieten van de ruimte en de rust”, aldus Van der Vlugt.

Milieudefensie beoogt tussen de 60.000 en 80.000 handtekeningen te verzamelen. “Die willen we na de zomer aan minister Veerman (Natuur) overhandigen”, liet woordvoerder en campagneleider W. Verhaak weten.

“Het is belangrijk dat de minister de provincies Zuid-Holland en Utrecht tot de orde roept. In hun beleid is er te veel ruimte voor gemeenten om uit te breiden met woningen en bedrijventerreinen.

Er wordt onvoldoende gekeken naar mogelijkheden van nieuwbouw binnen de bebouwde kernen en naar renovatie van verouderde industrieterreinen. Zo ligt er in Woerden een plan voor 30 hectare nieuw bedrijfsgebied.��

Ook Leiden heeft plannen voor een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Een bezwaar van de lokale Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) tegen het streekplan, dat die bebouwing mogelijk maakt, werd vorig week ongegrond verklaard door de Raad van State.

Milieudefensie geeft de komende weken vol gas met de protestactie. Niet door massaal alle koeien te voorzien van spandoeken, maar door kaarten in huis- aan huisbladen te verspreiden. Ook staan manifestaties op stapel in grotere plaatsen als Leiden, Gouda en Utrecht.

Er komen advertenties in de media en de Stichting het Groene Hart, waarin ook een aantal boeren zit, zet zich in voor de actie. “We willen voor 29 juni een tussenstand bekendmaken, de dag waarop het conceptuitvoeringsprogramma Groene Hart in Den Haag wordt gepresenteerd. Na de zomer willen we de handtekeningen overhandigen aan de minister, in elk geval voordat het debat over dit programma in de Tweede Kamer begint”. (anp)

Reageer op dit artikel