nieuws

Groeiende twijfels over aanleg Zuidas-project

bouwbreed Premium

den haag – De twijfels over de Amsterdamse Zuidas nemen hand over hand toe. Oneerlijke concurrentie met andere kan-toorlocaties en financiële risicos zijn maar twee van de vele kritiekpunten die te horen zijn.

Vastgoedexperts zijn het zo langzamerhand eens. Moet de Zuidas er zo wel komen. Het onder de grond brengen van de infrastructuur leek zo�n leuk idee, maar de kosten zijn hoog. Weliswaar worden die voor een belangrijk deel gedekt uit bijdragen van de verschillende overheden die zo�n 1,1 miljard euro op tafel leggen, maar dat levert dan onmiddellijk oneerlijke concurrentie op met andere, vooral kantoorlocaties.

Nu al staat in Amsterdam ongeveer 1 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Op de Zuidas moet een kleine 1 miljoen vierkante meter bijgebouwd worden. De vraag is of daar behoefte aan is. De ontwikkelaars en bouwondernemers van de NVB hebben recentelijk aangetoond dat de kantorenbouw toegroeit naar een vervangingsmarkt.

Dat heeft alles te maken met de vergrijzing van de bevolking. “De beroepsbevolking neemt niet toe, dus zal er geen uitbreidingsbehoefte meer zijn, maar slechts vervangingsbehoefte”, liet de NVB weten in de Thermometer Kantoren. Bij en rond Amsterdam zijn de nodige kantoorlocaties te vinden waar eveneens recente gebouwen staan, zoals in Zuid-Oost, Sloterdijk/Teleport en Hoofddorp. De Zuidas zal die locaties, waar de leegstand al hoog is, alleen maar verder leegzuigen, want nieuwe bedrijven van buiten komen er nauwelijks. Zo wil bijvoorbeeld Ahold langs het IJ blijven zitten en per se niet naar de Zuidas. Multinationals als Unilever en Shell hebben evenmin aangegeven graag te willen verhuizen naar de Zuidas. Bij de vastgoedexperts nemen de twijfels nog verder toe juist dankzij de ondergrondse infra-structuur. Internationaal is maar al te goed bekend dat bedrijven graag op een zogenoemde zichtlocatie zitten. Ze willen nu eenmaal gezien worden. Door de infrastructuur onder de grond te leggen, blijven ze juist buiten beeld. Daardoor zouden bedrijven juist niet op die locatie willen zitten, zo vrezen de deskundigen.

Bij het ministerie van Financiën wordt inmiddels bekeken wat het aan moet met de Zuidas. Door Verkeer & Waterstaat en VROM is inmiddels al 525 miljoen euro toegezegd. Daarnaast neemt het Rijk gegarandeerd voor 65 miljoen grond af. Daarmee is de kous nog niet af.

Het project kan niet halverwege worden stilgelegd. Rijk, gemeenten en de vijf bij het project betrokken banken zullen deelnemen in de op te richten Zuidas Dok Onderneming. Bij de oprichtingsbesprekingen is inmiddels afgesproken dat wordt doorgegaan tot de eindstreep.

“Als de bouw tegenvalt, heeft de NV een financieringsprobleem. Partijen hebben eventueel een bijstortverplichting”, heeft kwartiermaker Zuidas Jan Doets laten weten in FEM Business. Een dergelijke verplichting laat bij minister Zalm de koude rillingen over de rug lopen, mede omdat dit soort projecten nu eenmaal de neiging heeft financieel uit de hand te lopen.

Reageer op dit artikel