nieuws

Goedkoop bouwen zonder kruipruimte

bouwbreed

drachten – Met een nieuwe methode voor kruipruimteloos bouwen gaat Sietse Wiersma de concurrentie aan met de goedkope oosterburen. Hij ontwikkelde de Tesar-bouwmethode, die snel en goedkoop is en voldoet aan de strengste isolatienormen.

Bij kruipruimteloos bouwen worden de kabels en leidingen niet in de kruipruimte, maar in de vloer verwerkt. Een nadeel daarvan is dat ze niet meer goed bereikbaar zijn voor eventuele reparaties. Daartegenover staat dat een woning zonder kruipruimte gemiddeld 5 procent meer energie bespaart dan een woning met kruipruimte.

De methode van Wiersma maakt gebruik van een vrijdragende vloer die in één keer met de funderingsbalken wordt gestort. De funderingsbalken isoleert Wiersma door ze te storten in een U-vormige verloren bekisting van polystyreen. Het aanbrengen van de fundering duurt ongeveer een werkweek en kan zowel worden toegepast bij funderingen op staal als bij paalfunderingen.

In tegenstelling tot andere kruipruimteloze bouwmethoden is het bij de Tesar-methode wel nodig het bouwoppervlak volledig te ontgraven en niet alleen de sleuven voor de funderingsbalken. De ruimte tussen de funderingsbalken vult Wiersma namelijk op met geëxpandeerde kleikorrels van Argex. De kleikorrels gaan het optrekken van vocht naar de woning tegen en zorgen daarnaast voor isolatie onder de betonvloer. Op de korrels komt een kunststof noppenlaag te liggen waarin alle leidingen gelegd worden. Het met kunststofvezels versterkte beton wordt daar vervolgens in één keer op gestort.

De grond en de kleikorrels kunnen na verloop van tijd verder zakken, waardoor onder de vloer een lege ruimte ontstaat. Volgens Wiersma is dat geen enkel probleem. “Die luchtlaag werkt juist extra isolerend en de leidingen zakken niet mee, want de noppenlaag zit aan het beton vast. Ook de rioolaansluiting wordt met een soort ankers aan de betonvloer opgehangen”, aldus Wiersma.

Aannemersbedrijf Finish Beton Groep brengt de gepatenteerde Tesar-methodiek op de markt. Volgens Wiersma zouden ze op dit moment tien tot vijftien woningen tegelijk kunnen funderen.

Kruipruimteloos bouwen is in het bijzonder geschikt voor gebieden met hoge grondwaterstanden. Bij woningen met kruipruimtes is namelijk een ontwateringsdiepte van minstens 0,8 meter nodig om wateroverlast te voorkomen. Maar bij kruipruimteloos bouwen mag het grondwater tot een halve meter onder het maaiveld staan. De hogere grondwaterstand voorkomt uitdroging en zettingen.

Reageer op dit artikel