nieuws

Goede Randstad verdient nieuwe bestuurders

bouwbreed Premium

zoetermeer – Om een goede ontwikkeling van de Randstad mogelijk te maken, moeten bestuurders stoppen elkaar in de wielen te rijden en breder denken dan de gemeentegrenzen. Dat betoogden wetenschappers Joost Schrijnen (stedenbouwkundige) en Geert Teisman (bestuurskundige) gisteren tijdens een symposium over de ontwikkeling van het randstedelijk gebied.

De aanleiding voor de bijeenkomst was een bijzondere mijlpaal. Minister Dekker (VROM) overhandigde de sleutel van het 50.000ste huis in de groeikern Zoetermeer. Dekker sprak vol lof over de groeispurt die Zoetermeer de afgelopen 50 jaar doormaakte. “De stad is in wezen een kind van het Rijk. Toen in 1958 de toenmalige Rijksdienst voor het Nationale Plan Zoetermeer aanwees als overloopgemeente, was het een klein dorp. In minder dan een mensenleven is het rijkskind volwassen geworden”.

Voor een zaal van diverse vertegenwoordigers van gemeenten, bouwers, ingenieurs en ambtenaren, mooi betiteld als “stakeholders in het ontwikkelingsproces”, legde Joost Schrijnen echter de vinger op de zere plek. “Het is een feit dat Zoetermeer een suburb van Den Haag is. Dat weten de burgers allang, alleen het bestuur realiseert zich dat nog niet.”

Volgens de directeur Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland is het denken in gemeentegrenzen het bewijs dat “we de weg zijn kwijtgeraakt”. “We denken nog steeds over de Randstad als het gebied dat in 1950 op de kaart stond: autonome steden in een groene ruimte. Maar dat monocentrisme past niet meer in deze tijd. We moeten ons realiseren dat de Randstad inmiddels een zeer complexe structuur kent, waarin veel processen hun gang gaan waarop een gemeente of provincie steeds minder invloed heeft. De Nota ruimte spreekt terecht van een �stedennetwerk�. Alle stedelijke processen worden verknoopt en complex. Sommigen willen dat weer ontknopen, maar die complexiteit is een feit.” Met name de Zuidvleugel, het Zuid-Hollandse deel van de Randstad, is daar een voorbeeld van. “De komende 6, 7 jaar zullen we enorme veranderingen zien op het gebied van infrastructuur. En die infrastructuur zal weer worden gekoppeld aan verstedelijking”.

Geert Teisman deed in de afgelopen jaren meerdere malen onderzoek naar het bestuurlijk functioneren van randstedelijke commissies en regio�s. “Dat waren verdrietige ervaringen. Departementen werken elkaar onderling tegen, gemeenten werken niet samen. Niets wordt gedaan in het belang van de totale Randstad. En als er eens iets wordt gedaan, dan is er niet bepaald een sprankelende agenda, en wordt veel tijd besteedt aan de structuur van de samenwerking.” Volgens Teisman moet er wel ontworpen en gebouwd blijven worden, maar om de Europese relevantie van de Randstad te behouden, moet er meer gebeuren. “Geef meer ruimte aan de publieke entrepreneurs, en benut die nieuwe netwerken.”

Reageer op dit artikel